Gefunden 530 Ergebnisse für: tebe

 • Nato æe mu Petar: "Ako se i svi sablazne o tebe, ja se nikada neæu!" (Evanðelje po Mateju 26, 33)

 • Usta nato veliki sveæenik i reèe mu: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi protiv tebe svjedoèe?" (Evanðelje po Mateju 26, 62)

 • Tada mu reèe Pilat: "Ne èuješ li što sve protiv tebe svjedoèe?" (Evanðelje po Mateju 27, 13)

 • Tada reèe smokvi: "Nitko nikada više ne jeo s tebe!" Èuli su to njegovi uèenici. (Evanðelje po Marku 11, 14)

 • Usta nato veliki sveæenik na sredinu i upita Isusa: "Zar ništa ne odgovaraš? Što to ovi svjedoèe protiv tebe? (Evanðelje po Marku 14, 60)

 • Ta pisamo je: Anðelima æe svojim zapovjediti za tebe da te èuvaju. (Evanðelje po Luki 4, 10)

 • Svakomu tko od tebe ište daji, a od onoga tko tvoje otima ne potražuj." (Evanðelje po Luki 6, 30)

 • Ali Bog mu reèe: 'Bezumnièe! Veæ noæas duša æe se tvoja zaiskati od tebe! A što si pripravio, èije æe biti?' (Evanðelje po Luki 12, 20)

 • "Kada te tko pozove na svadbu, ne sjedaj na prvo mjesto da ne bi možda bio pozvan koji èasniji od tebe, (Evanðelje po Luki 14, 8)

 • te ne doðe onaj koji je pozvao tebe i njega i ne rekne ti: 'Ustupi mjesto ovome.' Tada æeš, postiðen, morati zauzeti posljednje mjesto. (Evanðelje po Luki 14, 9)

 • A i onome koji ga pozva, kaza: "Kad prireðuješ objed ili veèeru, ne pozivaj svojih prijatelja, ni braæe, ni rodbine, ni bogatih susjeda, da ne bi možda i oni tebe pozvali i tako ti uzvratili. (Evanðelje po Luki 14, 12)

 • Pa ako se sedam puta na dan ogriješi o tebe i sedam se puta obrati tebi govoreæi: 'Žao mi je!', oprosti mu." (Evanðelje po Luki 17, 4)


“A ingenuidade e’ uma virtude, mas apenas ate certo ponto; ela deve sempre ser acompanhada da prudência. A astúcia e a safadeza, por outro lado, são diabólicas e podem causar muito mal.” São Padre Pio de Pietrelcina