Gefunden 530 Ergebnisse für: tebe

 • Anðeo se obrati onima koji pred njim stajahu i reèe im: "Skinite s njega te prljave haljine!" I reèe mu: "Evo, skidam s tebe tvoju krivicu i odijevam te u dragocjenu haljinu!" (Zaharija 3, 4)

 • Poslušaj, dakle, Jošua, veliki sveæenièe, ti i drugovi tvoji koji su oko tebe, jer vi ste ljudi znamenja! Evo, ja æu dovesti Izdanak, Slugu svojega, i uklonit æu opaèinu ove zemlje u jedan dan. (Zaharija 3, 8)

 • Gle, dolazi dan Jahvin kada æe se podijeliti plijen usred tebe. (Zaharija 14, 1)

 • I vi pitate: "Zašto?" Zato što je Jahve bio svjedok izmeðu tebe i žene mladosti tvoje kojoj si nevjeran premda ti drugarica bijaše i žena tvoga saveza. (Malahija 2, 14)

 • Vi ipak pitate: "Što smo izmeðu sebe govorili protiv tebe?" Govorili ste: "Zaludu je Bogu služiti i kakva je korist što njegove èuvamo propise i žalosni hodimo pred Jahvom nad Vojskama. (Malahija 3, 14)

 • A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji meðu kneževstvima Judinim jer iz tebe æe izaæi vladalac koji æe pasti narod moj - Izraela! (Evanðelje po Mateju 2, 6)

 • i reèe mu: "Ako si Sin Božji, baci se dolje! Ta pisano je: Anðelima æe svojim zapovjediti za tebe i na rukama æe te nositi da se gdje nogom ne spotakneš o kamen." (Evanðelje po Mateju 4, 6)

 • "Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, (Evanðelje po Mateju 5, 23)

 • Tko od tebe što zaište, podaj mu! I ne okreni se od onoga koji hoæe da mu pozajmiš." (Evanðelje po Mateju 5, 42)

 • Jednom zapodjenuše s njime razgovor neki pismoznanci i farizeji: "Uèitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak." (Evanðelje po Mateju 12, 38)

 • Ugleda smokvu kraj puta i priðe k njoj, ali ne naðe na njoj ništa osim lišæa pa joj kaže: "Ne bilo više ploda s tebe dovijeka!" I smokva umah usahnu. (Evanðelje po Mateju 21, 19)

 • On reèe: "Idite u grad tomu i tomu i recite mu: 'Uèitelj veli: Vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim uèenicima.'" (Evanðelje po Mateju 26, 18)


“Quando te encontrares diante de Deus, na oração considera-te banhado na luz da verdade, fala-lhe se puderes, deixa simplesmente que te veja e não tenhas preocupação alguma”. São Padre Pio de Pietrelcina