1. Nisam li ja slobodan? Nisam li apostol? Nisam li vidio Isusa, Gospodina našega? Niste li vi djelo moje u Gospodinu?

2. Ako drugima nisam apostol, vama svakako jesam. Ta vi ste peèat mojega apostolstva u Gospodinu.

3. Moj odgovor mojim tužiteljima jest ovo:

4. Zar nemamo prava jesti i piti?

5. Zar nemamo prava ženu vjernicu voditi sa sobom kao i drugi apostoli i braæa Gospodnja i Kefa?

6. Ili samo ja i Barnaba nemamo prava ne raditi?

7. Tko ikada vojuje o svojem trošku? Tko sadi vinograd pa roda njegova ne jede? Ili tko pase stado pa od mlijeka stada ne jede?

8. Zar to govorim po ljudsku? Ne kaže li to i Zakon?

9. Jer u Mojsijevu zakonu piše: Ne zavezuj usta volu koji vrši! Zar je Bogu do volova?

10. Ne govori li on baš radi nas? Doista, radi nas je napisano, jer tko ore, u nadi treba da ore; i tko vrši, u nadi da æe dobiti dio.

11. Ako smo mi vama sijali dobra duhovna, veliko li je nešto ako vam požanjemo tjelesna?

12. Ako drugi sudjeluju u vašim dobrima, zašto ne bismo mi mogli još veæma. Ali nismo se poslužili tim pravom, nego sve teglimo da ne bismo postavili kakvu zapreku evanðelju Kristovu?

13. Ne znate li: koji obavljaju svetinje, od svetišta se hrane; i koji žrtveniku služe, sa žrtvenikom dijele?

14. Tako je i Gospodin onima koji evanðelje navješæuju odredio od evanðelja živjeti.

15. No ja se nièim od toga nisam poslužio. A i ne napisah toga da bi se tako postupilo prema meni. Radije umrijeti, nego... Te mi slave nitko neæe oduzeti!

16. Jer što navješæujem evanðelje, nije mi na hvalu, ta dužnost mi je. Doista, jao meni ako evanðelja ne navješæujem.

17. Jer ako to èinim iz vlastite pobude, ide me plaæa; ako li ne iz vlastite pobude - služba je to koja mi je povjerena.

18. Koja mi je dakle plaæa? Da propovijedajuæi pružam evanðelje besplatno ne služeæi se svojim pravom u evanðelju.

19. Jer premda slobodan od sviju, sam sebe svima uèinih slugom da ih što više steknem.

20. Bijah Židovima Židov da Židove steknem; onima pod Zakonom, kao da sam pod Zakonom - premda ja nisam pod Zakonom - da one pod Zakonom steknem;

21. onima bez Zakona, kao da sam bez zakona - premda nisam bez Božjega zakona, nego u Kristovu zakonu - da steknem one bez Zakona;

22. bijah nejakima nejak da nejake steknem. Svima bijah sve da pošto-poto neke spasim.

23. A sve èinim poradi evanðelja da bih i ja bio suzajednièar u njemu.

24. Ne znate li: trkaèi u trkalištu svi doduše trèe, ali jedan prima nagradu? Tako trèite da dobijete.

25. Svaki natjecatelj sve moguæe izdržava; oni da dobiju raspadljiv vijenac, mi neraspadljiv.

26. Ja dakle tako trèim - ne kao besciljno, tako udaram šakom - ne kao da mlatim vjetar,

27. nego krotim svoje tijelo i zarobljavam da sam ne budem iskljuèen pošto sam drugima propovijedao.

“O passado não conta mais para o Senhor. O que conta é o presente e estar atento e pronto para reparar o que foi feito.” São Padre Pio de Pietrelcina