1. O bezumni Galaæani, tko li vas opèara? A pred oèima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti.

2. Ovo bih samo htio doznati od vas: jeste li primili Duha po djelima Zakona ili po vjeri u Poruku?

3. Tako li ste bezumni? Zapoèeli ste u Duhu pa da sada u tijelu dovršite?

4. Zar ste toliko toga uzalud doživjeli? A kad bi doista bilo uzalud!

5. Onaj dakle koji vam daje Duha i èini meðu vama silna djela, èini li to zbog djela Zakona ili zbog vjere u Poruku?

6. Tako Abraham povjerova Bogu i uraèuna mu se u pravednost.

7. Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi.

8. A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi æe blagoslovljeni biti svi narodi.

9. Tako: oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.

10. Doista, koji su god od djela Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona.

11. A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, oèito je jer: Pravednik æe od vjere živjeti.

12. Zakon pak nije od vjere, nego veli: Tko ga vrši, u njemu æe naæi život.

13. Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom - jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu -

14. da u Kristu Isusu na pogane doðe blagoslov Abrahamov: da Obeæanje, Duha, primimo po vjeri.

15. Braæo, po ljudsku govorim: veæ i ljudski valjan savez nitko ne poništava niti mu što dodaje.

16. A ova su obeæanja dana Abrahamu i potomstvu njegovu. Ne veli se: "i potomcima" kao o mnogima, nego kao o jednomu: I potomstvu tvojem, to jest Kristu.

17. Ovo hoæu kazati: Saveza koji je Bog valjano sklopio ne obeskrepljuje Zakon, koji je nastao èetiri stotine i trideset godina poslije, i ne dokida obeæanja.

18. Doista, ako se baština zadobiva po Zakonu, ne zadobiva se po obeæanju. A Abrahama je Bog po obeæanju obdario.

19. Èemu onda Zakon? Dometnut je poradi prekršaja dok ne doðe potomstvo komu je namijenjeno obeæanje; sastavljen je po anðelima preko posrednika.

20. Posrednika pak nema gdje je samo jedan. A Bog je jedan.

21. Zar je dakle Zakon protiv obeæanja Božjih? Nipošto! Jer da je dan Zakon koji bi mogao oživljavati, pravednost bi doista proizlazila iz Zakona.

22. Ali je Pismo sve zatvorilo pod grijeh da se, po vjeri u Isusa Krista, obeæano dade onima koji vjeruju.

23. Prije dolaska vjere, pod Zakonom zatvoreni, bili smo èuvani za vjeru koja se imala objaviti.

24. Tako nam je Zakon bio nadzirateljem sve do Krista da se po vjeri opravdamo.

25. A otkako je nadošla vjera, nismo više pod nadzirateljem.

26. Uistinu, svi ste sinovi Božji, po vjeri u Kristu Isusu.

27. Doista, koji ste god u Krista kršteni, Kristom se zaodjenuste.

28. Nema više: Židov - Grk! Nema više: rob - slobodnjak! Nema više: muško - žensko! Svi ste vi Jedan u Kristu Isusu!

29. Ako li ste Kristovi, onda ste Abrahamovo potomstvo, baštinici po obeæanju.

“Pense na felicidade que está reservada para nós no Paraíso”. São Padre Pio de Pietrelcina