1. Hoæu reæi: sve dok je baštinik maloljetan, ništa se ne razlikuje od roba premda je gospodar svega:

2. pod skrbnicima je i upraviteljima sve do dana koji je odredio otac.

3. Tako i mi: dok bijasmo maloljetni, robovasmo poèelima svijeta.

4. A kada doðe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi roðen, Zakonu podložan

5. da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo.

6. A buduæi da ste sinovi, odasla Bog u srca vaša Duha Sina svoga koji klièe: "Abba! Oèe!"

7. Tako više nisi rob nego sin; ako pak sin, onda i baštinik po Bogu.

8. Onda dok još niste poznavali Boga, služili ste bogovima koji po naravi to nisu.

9. Ali sada kad ste spoznali Boga - zapravo, kad je Bog spoznao vas - kako se sad opet vraæate k nemoænim i bijednim poèelima i opet im, ponovno, hoæete robovati?

10. Dane pomno opslužujete, i mjesece, i vremena, i godine!

11. Sve se bojim za vas! Da se možda nisam uzalud trudio oko vas!

12. Postanite, braæo, molim vas, kao ja jer i ja postadoh kao vi. Nièim me niste povrijedili.

13. Znate: prvi sam vam put za bolesti navješæivao evanðelje.

14. Svoju kušnju, moje tijelo, niste ni prezreli ni odbacili, nego ste me primili kao anðela Božjega, kao Krista Isusa.

15. Gdje je sada ono vaše blaženstvo? Svjedoèim vam doista: kad bi bilo moguæe, oèi biste svoje bili iskopali i dali mi ih.

16. Tako? Postadoh li vam neprijateljem propovijedajuæi vam istinu?

17. Oni revnuju za vas, ne èasno, nego - odvojiti vas hoæe da onda vi za njih revnujete.

18. Dobro je da se za vas revnuje u dobru uvijek, a ne samo kad sam nazoèan kod vas,

19. djeèice moja, koju ponovno u trudovima raðam dok se Krist ne oblikuje u vama.

20. Htio bih sada biti kod vas, pa i jezik promijeniti, jer ne znam što bih s vama.

21. Recite mi vi, koji želite biti pod Zakonom, zar ne èujete Zakona?

22. Ta pisano je da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje i jednoga od slobodne.

23. Ali onaj od ropkinje roðen je po tijelu, a onaj od slobodne snagom obeæanja.

24. To je slika. Doista, te žene dva su Saveza: jedan s brda Sinaja, koji raða za ropstvo - to je Hagara.

25. Jer Hagara znaèi brdo Sinaj u Arabiji i odgovara sadašnjem Jeruzalemu jer robuje zajedno sa svojom djecom.

26. Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša.

27. Pisano je doista: Klièi, nerotkinjo, koja ne raðaš, podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove! Jer osamljena više djece ima negoli udana.

28. Vi ste, braæo, kao Izak, djeca obeæanja.

29. I kao što je onda onaj po tijelu roðeni progonio onoga po duhu roðenoga, tako je i sada.

30. Nego, što veli Pismo? Otjeraj sluškinju i sina njezina jer sin sluškinje ne smije biti baštinik sa sinom slobodne.

31. Zato, braæo, nismo djeca ropkinje nego slobodne.

“Deve-se caminhar em nuvens cada vez que se termina uma confissão!” São Padre Pio de Pietrelcina