1. A ti, Betleheme Efrato, najmanji meðu kneževstvima Judinim, iz tebe æe mi izaæi onaj koji æe vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vjeènih vremena.

2. Zato æe ih Jahve ostaviti dok ne rodi ona koja ima roditi. Tada æe se Ostatak njegove braæe vratiti djeci Izraelovoj.

3. On æe se uspraviti, na pašu izvodit' svoje stado silom Jahvinom, velièanstvom imena Boga svojega. Oni æe u miru živjeti, jer æe on rasprostrijeti svoju vlast sve do krajeva zemaljskih.

4. On - on je mir! Ako Asirci provale u našu zemlju, ako stupe u naše dvore, podiæi æemo na njih sedam pastira, osam narodnih knezova.

5. Zemlju asirsku oni æe maèem opasti, zemlju Nimrodovu sabljama. I on æe nas osloboditi od Asiraca ako provale u našu zemlju, ako stupe na naše tlo.

6. Tada æe Ostatak Jakovljev, meðu brojnim narodima, biti kao rosa koja od Jahve dolazi, kao kapljice kiše na travi koja ne èeka na èovjeka niti išèekuje sina èovjeèjeg.

7. Tada æe Ostatak Jakovljev, meðu brojnim narodima, biti kao lav meðu šumskim zvijerima, kao laviæ meðu ovèjim stadima: svaki put kad prolazi, on gazi nogama, razdire, i nitko da od njega izbavi.

8. Tvoja ruka neka se podigne na protivnike, svi tvoji neprijatelji bit æe zatrti!

9. "U onaj dan - rijeè je Jahvina - potamanit æu sve tvoje konje, uništiti tvoja bojna kola;

10. razorit æu po tvojoj zemlji svako naselje, porušiti sve tvoje tvrde gradove.

11. Zatrt æu iz tvoje ruke bajanje, vraèara više neæeš imati;

12. i zatrt æu u tebi sve kipove i stupove kamene. I ti se više neæeš klanjati pred djelom ruku svojih.

13. Iskorijenit æu ašere iz tebe i razorit æu tvoje gradove.

14. U gnjevu, u bijesu, izvršit æu osvetu na narodima koji nisu slušali."

“O bem dura eternamente.” São Padre Pio de Pietrelcina