1. Prvog dana u tjednu rano ujutro, još za mraka, doðe Marija Magdalena na grob i opazi da je kamen s groba dignut.

2. Otrèi stoga i doðe k Šimunu Petru i drugom uèeniku, kojega je Isus ljubio, pa im reèe: "Uzeše Gospodina iz groba i ne znamo gdje ga staviše."

3. Uputiše se onda Petar i onaj drugi uèenik i doðoše na grob.

4. Trèahu obojica zajedno, ali onaj drugi uèenik prestignu Petra i stiže prvi na grob.

5. Sagne se i opazi povoje gdje leže, ali ne uðe.

6. Uto doðe i Šimun Petar koji je išao za njim i uðe u grob. Ugleda povoje gdje leže

7. i ubrus koji bijaše na glavi Isusovoj, ali nije bio uz povoje, nego napose svijen na jednome mjestu.

8. Tada uðe i onaj drugi uèenik koji prvi stiže na grob i vidje i povjerova.

9. Jer oni još ne upoznaše Pisma da Isus treba da ustane od mrtvih.

10. Potom se uèenici vratiše kuæi.

11. A Marija je stajala vani kod groba i plakala.

12. Zaplakana zaviri u grob i ugleda dva anðela u bjelini kako sjede na mjestu gdje je ležalo tijelo Isusovo - jedan kod glave, drugi kod nogu.

13. Kažu joj oni: "Ženo, što plaèeš?" Odgovori im: "Uzeše Gospodina mojega i ne znam gdje ga staviše."

14. Rekavši to, obazre se i ugleda Isusa gdje stoji, ali nije znala da je to Isus.

15. Kaže joj Isus: "Ženo, što plaèeš? Koga tražiš?" Misleæi da je to vrtlar, reèe mu ona: "Gospodine, ako si ga ti odnio, reci mi gdje si ga stavio i ja æu ga uzeti."

16. Kaže joj Isus: "Marijo!" Ona se okrene te æe mu hebrejski: "Rabbuni!" - što znaèi: "Uèitelju!"

17. Kaže joj Isus: "Ne zadržavaj se sa mnom jer još ne uziðoh Ocu, nego idi mojoj braæi i javi im: Uzlazim Ocu svomu i Ocu vašemu, Bogu svomu i Bogu vašemu."

18. Ode dakle Marija Magdalena i navijesti uèenicima: "Vidjela sam Gospodina i on mi je to rekao."

19. I uveèer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su uèenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, doðe Isus, stane u sredinu i reèe im: "Mir vama!"

20. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se uèenici vidjevši Gospodina.

21. Isus im stoga ponovno reèe: "Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas."

22. To rekavši, dahne u njih i kaže im: "Primite Duha Svetoga.

23. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im."

24. Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad doðe Isus.

25. Govorili su mu dakle drugi uèenici: "Vidjeli smo Gospodina!" On im odvrati: "Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg èavala i ne stavim svoj prst u mjesto èavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neæu vjerovati."

26. I nakon osam dana bijahu njegovi uèenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus doðe, stade u sredinu i reèe: "Mir vama!"

27. Zatim æe Tomi: "Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran."

28. Odgovori mu Toma: "Gospodin moj i Bog moj!"

29. Reèe mu Isus: "Buduæi da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!"

30. Isus je pred svojim uèenicima uèinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi.

31. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujuæi imate život u imenu njegovu.

“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina