Encontrados 14 resultados para: grešniku

 • Pakosnu grešniku satri mišicu, kazni mu pakost da je više ne bude! (Psalmi 10, 15)
 • A grešniku Bog progovara: "Što tumaèiš naredbe moje, što meæeš u usta Savez moj? (Psalmi 50, 16)

 • Ako se pravedniku plaæa na zemlji, još æe se više opakomu i grešniku. (Mudre izreke 11, 31)

 • Mudrost, spoznaju, radost on daruje onom tko mu je po volji, a grešniku nameæe zadaæu da sabira i skuplja za onoga tko je po volji Bogu. I to je ispraznost i pusta tlapnja. (Propovjednik 2, 26)

 • Svima je ista kob, pravednomu kao i opakom, èistomu i neèistomu, onomu koji žrtvuje kao i onomu koji ne žrtvuje; jednako dobru kao i grešniku, onomu koji se zaklinje kao i onomu koji se boji zakletve. (Propovjednik 9, 2)

 • U riznicama mudrosti zagonetke su spoznaje, ali je grešniku mrska pobožnost. (Knjiga Sirahova 1, 25)

 • Jao strašljivim srcima i lijenim rukama i grešniku koji hodi dvjema stazama. (Knjiga Sirahova 2, 12)
 • Jer zao glas donosi zazor i sramotu, kako to biva grešniku licemjernom. (Knjiga Sirahova 6, 1)

 • Ne zavidi grešniku na uspjehu, jer ne znaš kakav æe mu kraj biti. (Knjiga Sirahova 9, 11)

 • Podaj pobožniku i ne pomaži grešniku. (Knjiga Sirahova 12, 4)

 • Daruj dobromu, a uskrati pomoæ grešniku. (Knjiga Sirahova 12, 7)

 • U riznicama mudrosti zagonetke su spoznaje, ali je grešniku mrska pobožnost. (Baruh 6, 25)
“Os corações fortes e generosos não se lamentam, a não ser por grandes motivos e,ainda assim,não permitem que tais motivos penetrem fundo no seu íntimo.(P.e Pio) São Padre Pio de Pietrelcina