1. Igaz beszéd ez: Aki püspökségre törekszik, jó dolgot kíván.

2. A püspöknek azonban feddhetetlennek, egyszer nõsültnek, józannak, megfontoltnak, mértéktartónak, vendégszeretõnek és a tanításra rátermettnek kell lennie.

3. Ne legyen iszákos vagy erõszakoskodó, hanem megértõ, békeszeretõ s nem kapzsi.

4. Saját családjának legyen jó gondviselõje, aki gyermekeit fegyelemre és teljes tisztességre neveli.

5. Aki ugyanis saját házát nem tudja rendben tartani, hogyan tudná gondját viselni Isten egyházának?

6. Újonnan megtért se legyen, nehogy felfuvalkodjék, és a sátán sorsára jusson.

7. Legyen jó híre a kívülállók körében is, nehogy megszólják, és a sátán csapdájába essék.

8. A diakónusok hasonlóképpen legyenek tisztességesek, ne kétszínûek, borisszák vagy piszkos haszonra lesõk.

9. A hit titkát õrizzék tiszta lelkiismerettel.

10. Ki kell elõbb próbálni õket, s csak akkor szolgáljanak, ha kifogástalanok.

11. Az asszonyok szintén legyenek tisztességesek, ne legyenek rágalmazók, hanem mértéktartók és mindenben megbízhatók.

12. A diakónus legyen egyszer nõsült, s gyermekeinek és otthonának jó gondviselõje.

13. Aki ugyanis jól végzi szolgálatát, nagy megbecsülésre tesz szert, és bizalmat szerez magának a Krisztus Jézusra alapozott hitben.

14. Mindezt azért írom neked, jóllehet remélem, hogy hamarosan eljutok hozzád,

15. hogy ha késném is; tudd, hogyan kell viselkedned Isten házában, amely az élõ Isten egyháza, az igazság oszlopa és biztos alapja.

16. Megvallottan nagy dolog az istenfélõ élet titka: Aki megjelent testben, igazolást nyert lélekben. Az angyaloknak megjelent, a pogányoknak hirdették. Világszerte hittek benne, s felvétetett a dicsõségbe.

“A prática das bem-aventuranças não requer atos de heroísmo, mas a aceitação simples e humilde das várias provações pelas quais a pessoa passa.” São Padre Pio de Pietrelcina