1. Sada o onome što ste mi pisali. Dobro je èovjeku ne dotaæi ženu.

2. Ipak, zbog bludnosti, neka svaki ima svoju ženu i svaka neka ima svoga muža.

3. Muž neka vrši dužnost prema ženi, a tako i žena prema mužu.

4. Žena nije gospodar svoga tijela, nego muž, a tako ni muž nije gospodar svoga tijela, nego žena.

5. Ne uskraæujte se jedno drugome, osim po dogovoru, povremeno, da se posvetite molitvi pa se opet združite da vas Sotona ne bi napastovao zbog vaše neizdržljivosti.

6. Ali to velim kao dopuštenje, ne kao zapovijed.

7. A htio bih da svi ljudi budu kao i ja; ali svatko ima svoj dar od Boga, ovaj ovako, onaj onako.

8. Neoženjenima pak i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja.

9. Ako li se ne mogu uzdržati, neka se žene, udaju. Jer bolje je ženiti se negoli izgarati.

10. A oženjenima zapovijedam, ne ja, nego Gospodin: žena neka se od muža ne rastavlja -

11. ako se ipak rastavi, neka ostane neudana ili neka se s mužem pomiri - i muž neka ne otpušta žene.

12. Ostalima pak velim - ja, ne Gospodin: ima li koji brat ženu nevjernicu i ona privoli stanovati s njime, neka je ne otpušta.

13. I žena koja ima muža nevjernika te on privoli stanovati s njome, neka ne otpušta muža.

14. Ta muž nevjernik posveæen je ženom i žena nevjernica posveæena je bratom. Inaèe bi djeca vaša bila neèista, a ovako - sveta su.

15. Ako li se nevjernik hoæe rastaviti, neka se rastavi; brat ili sestra u takvim prilikama nisu vezani: ta na mir nas je pozvao Bog.

16. Jer što znaš, ženo, hoæeš li spasiti muža? Ili što znaš, mužu, hoæeš li spasiti ženu?

17. U drugome svatko neka živi kako mu je Gospodin dodijelio, kako ga je Bog pozvao. Tako odreðujem po svim crkvama.

18. Je li tko pozvan kao obrezan, neka ne prepravlja obrezanja. Ako je pozvan kao neobrezan, neka se ne obrezuje.

19. Obrezanje nije ništa i neobrezanje nije ništa, nego - držanje Božjih zapovijedi.

20. Svatko neka ostane u onom zvanju u koje je pozvan.

21. Jesi li pozvan kao rob? Ne brini! Nego, ako i možeš postati slobodan, radije se okoristi.

22. Jer tko je u Gospodinu pozvan kao rob, slobodnjak je Gospodnji. Tako i tko je pozvan kao slobodnjak, rob je Kristov.

23. Otkupninom ste kupljeni: ne budite robovi ljudima.

24. Svatko u èemu je pozvan, braæo, u tome neka i ostane pred Bogom.

25. O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao èovjek po milosrðu Gospodnjem vrijedan povjerenja.

26. Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je èovjeku tako biti.

27. Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave. Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene.

28. Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi æe imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio.

29. Ovo hoæu reæi, braæo: Vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju;

30. i koji plaèu, kao da ne plaèu; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju;

31. i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju, jer - prolazi oblièje ovoga svijeta.

32. A rado bih da budete bezbrižni. Neoženjen se brine za Gospodnje, kako da ugodi Gospodinu.

33. A oženjen se brine za svjetovno, kako da ugodi ženi,

34. pa je razdijeljen. I žena neudana i djevica brine se za Gospodnje, da bude sveta i tijelom i duhom; a udana se brine za svjetovno, kako da ugodi mužu.

35. Ovo pak govorim vama na korist, ne da vam postavim zamku, nego da primjerno i nesmetano budete privrženi Gospodinu.

36. Misli li tko da je neprilièan prema svojoj djevici kad je preživotan i s njome mora biti, neka èini što je nakanio, ne griješi: neka se uzmu.

37. Tko je pak nepokolebljivo stalan u srcu te nema potrebe, a u vlasti mu je volja pa to odluèi u svom srcu - èuvati svoju djevicu - dobro èini.

38. Tako, tko se oženi svojom djevicom, dobro èini, a tko se ne oženi, bolje èini.

39. Žena je vezana dokle živi muž njezin. Umre li muž, slobodna je: neka se uda za koga hoæe, samo u Gospodinu.

40. Bit æe ipak blaženija ostane li onako, po mojem savjetu. A mislim da i ja imam Duha Božjega.

“Nas tentações, combata com coragem! Nas quedas, humilhe-se mas não desanime!” São Padre Pio de Pietrelcina