1. A leveletekre ezt válaszolom: Jó, ha az ember asszonnyal nem érintkezik.

2. A kicsapongás veszélye miatt azonban legyen csak minden férfinak felesége és minden asszonynak férje.

3. A férfi teljesítse házastársi kötelességét feleségével szemben, hasonlóképpen az asszony is férjével szemben.

4. Az asszony testével nem maga rendelkezik, hanem a férje, éppígy a férfi testével sem õ rendelkezik, hanem a felesége.

5. Ne tartózkodjatok egymástól, legföljebb közös megegyezéssel egy idõre, hogy azt imádsággal töltsétek. Azután térjetek vissza egymáshoz, nehogy a sátán megkísértsen benneteket, mivel nem tudtok megtartóztatásban élni.

6. Ezt engedményként mondom, nem parancsként.

7. Szeretném ugyanis, ha mindnyájan olyanok volnátok, mint én magam, de hát mindenki saját ajándékát kapta Istentõl, az egyik ilyet, a másik olyat.

8. A nem házasoknak és az özvegyeknek ezt mondom: Jó, ha úgy maradnak, mint én is.

9. De ha nem tartóztatják meg magukat, kössenek csak házasságot, mert jobb megházasodni, mint égni.

10. A házasoknak meg nem én parancsolom, hanem az Úr: A feleség ne hagyja el férjét.

11. Ha mégis elhagyná, maradjon férj nélkül, vagy béküljön ki férjével. A férfi se bocsássa el feleségét.

12. A többieknek azonban én mondom, nem az Úr: Ha valamelyik testvérnek hitetlen felesége van, aki kész vele élni, ne küldje el.

13. S ha valamelyik asszonynak hitetlen férje van, és az szívesen marad vele, ne hagyja el férjét.

14. Mert a hitetlen férjet megszenteli felesége, és a hitetlen asszonyt megszenteli férje. Különben gyermekeitek tisztátalanok volnának, pedig szentek.

15. De ha a nem hívõ fél elválik, hadd váljék el. Ilyen esetben a testvér vagy nõvér nincs lekötve, hiszen Isten békességre hívott minket.

16. Honnan tudod, te asszony, hogy a férfit üdvösségre vezetheted? Vagy honnan tudod, te férfi, hogy feleségedet megmentheted?

17. Különben mindenki éljen úgy, ahogy az Úr adta neki, s ahogy az Isten hívta. Így rendelkezem minden egyházban.

18. Aki körülmetélten kap meghívást, ne akarjon körülmetéletlennek látszani, aki viszont körülmetéletlen, ne metéltesse körül magát.

19. A körülmetéltség nem ér semmit, hasonlóképpen a körülmetéletlenség sem ér semmit, hanem csak az Isten parancsainak megtartása.

20. Maradjon meg mindenki abban a hivatásban, amelyet kapott.

21. Ha rabszolga vagy, s úgy nyertél hivatást, ne bánkódj miatta. Még ha szabaddá lehetnél is, maradj meg benne.

22. Aki ugyanis mint rabszolga nyert hivatást az Úrban, az Úrnak szabadosa. Viszont, aki szabad emberként kapta a hivatást, Krisztus rabszolgája.

23. Nagy váltságdíjat fizetett értetek, ne legyetek azért emberek rabszolgáivá.

24. Maradjon meg tehát, testvérek, mindegyiktek abban a hivatásban az Isten elõtt, amelyet kapott.

25. A szüzeket illetõen nincs külön parancsom az Úrtól, tanácsot azonban adok, mint olyan, aki az Úr irgalma folytán hitelt érdemel.

26. Azt tartom, a mostani megpróbáltatások miatt ez az állapot ajánlható; jó, ha így marad az ember.

27. Ha asszonyhoz vagy kötve, ne törekedj elválni, ha azonban nem kötötted magad asszonyhoz, ne keress feleséget.

28. De ha megnõsülsz, nem vétkezel, s ha a lány férjhez megy, nem követ el bûnt. Ám az ilyeneket testi nyugtalanság gyötri, s én meg akarlak kímélni benneteket.

29. Azt mondom tehát, testvérek: Az idõ rövid, azért akinek van felesége, éljen úgy, mintha nem volna,

30. aki sír, mintha nem sírna, aki örül, mintha nem örülne, aki vásárol, mintha meg sem tartaná,

31. s aki felhasználja a világ dolgait, mintha nem élne velük, mert ez a világ elmúlik.

32. Azt szeretném, ha mentek volnátok a gondtól. A nõtlennek arra van gondja, ami az Úré: hogyan járjon az Úr kedvében.

33. A nõs azonban világi dolgokkal törõdik: hogyan keresse felesége kedvét,

34. ezért meg van osztva. A nem házas asszony és a szûz arra gondol, ami az Úré, hogy testben és lélekben szent legyen, míg a férjes nõt világi dolgok kötik le: hogyan járjon férje kedvében.

35. Ezt javatokra mondom, nem azért, hogy tõrbe csaljalak, hanem hogy a feddhetetlen életre és az Úrhoz való osztatlan ragaszkodásra segítselek titeket.

36. Ha valaki mégis úgy véli, hogy igazságtalanul bánna hajadon lányával, mert eljárt fölötte az idõ, ha úgy van rendjén, tegye, amit akar. Nem vétkezik, kössenek csak házasságot.

37. Akinek azonban szilárd a meggyõzõdése, s minden kényszerítõ ok nélkül, teljesen szabadon úgy döntött, hogy megõrzi hajadon lányát, jól teszi.

38. Tehát aki férjhez adja hajadon lányát, jól teszi, aki pedig nem adja férjhez, még jobban teszi.

39. Az asszony le van kötve, amíg férje él, de ha férje meghal, felszabadul. Férjhez mehet, akihez akar, de csak az Úrban.

40. Boldogabb azonban, ha úgy marad, ahogy van. Ez a tanácsom, és hiszem, hogy Isten Lelke szerint beszélek.

“Queira o dulcíssimo Jesus conservar-nos na Sua graça e dar-nos a felicidade de sermos admitidos, quando Ele quiser, no eterno convívio…” São Padre Pio de Pietrelcina