1. I vidjeh: ima još jedno zlo pod suncem i teško tišti ljude.

2. Nekomu Bog udijeli bogatstvo i blago i poèasti te ima sve što mu duša poželi, ali mu ne udijeli da to i uživa, nego uživa tuðinac. To je ispraznost i grdna nevolja.

3. I velim: bolje je nedonošèe od onoga koji bi rodio stotinu djece i živio mnogo godina, a sam se ne bi naužio dobra niti bi imao pogreba;

4. jer je nedonošèe uzalud došlo i u tamu otišlo i ime mu je tamom pokriveno;

5. sunca èak ne vidje niti spozna - a spokojnije je od onoga.

6. Pa kad bi takav živio i dvije tisuæe godina, a svojeg dobra ne bi uživao, zar ne odlaze obojica jednako na isto mjesto?

7. Èovjek se trudi samo da bi jeo, a želudac njegov nikad da se nasiti.

8. Jer po èemu je mudrac bolji od luðaka i što reæi o siromahu koji se umije držati pred ljudima?

9. Bolje je oèima vidjeti nego duhom lutati. I to je ispraznost i pusta tlapnja.

10. Što je veæ bilo, ime ima; i zna se što je èovjek; i on se ne može parbiti s jaèim od sebe.

11. Što više rijeèi, to veæa ispraznost svega, i koja je od toga korist èovjeku?

12. Tko zna što je dobro èovjeku u životu njegovu, za ono malo dana koje tako isprazno živi, koji mu prolaze kao sjena? Tko æe kazati èovjeku što æe biti poslije njega pod suncem?

“Padre, eu não acredito no inferno – falou um penitente. Padre Pio disse: Acreditará quando for para lá?” São Padre Pio de Pietrelcina