1. Sve ima svoje doba i svaki posao pod nebom svoje vrijeme.

2. Vrijeme raðanja i vrijeme umiranja; vrijeme saðenja i vrijeme èupanja posaðenog.

3. Vrijeme ubijanja i vrijeme lijeèenja; vrijeme rušenja i vrijeme graðenja.

4. Vrijeme plaèa i vrijeme smijeha; vrijeme tugovanja i vrijeme plesanja.

5. Vrijeme bacanja kamenja i vrijeme sabiranja kamenja; vrijeme grljenja i vrijeme kad se ostavlja grljenje.

6. Vrijeme traženja i vrijeme gubljenja; vrijeme èuvanja i vrijeme odbacivanja.

7. Vrijeme deranja i vrijeme š§ijenja; vrijeme šutnje i vrijeme govorenja.

8. Vrijeme ljubljenja i vrijeme mržnje; vrijeme rata i vrijeme mira.

9. Koja je posleniku korist od njegovih napora?

10. Razmišljam o muènoj zadaæi što je Bog zadade sinovima ljudskim.

11. Sve što on èini prikladno je u svoje vrijeme; ali iako je dopustio èovjeku uvid u vjekove, èovjek ne može dokuèiti djela koja Boga èini od poèetka do kraja.

12. Znam da nije druge sreæe èovjeku osim da se veseli i èini dobro za svojega života.

13. I kad èovjek jede i pije i uživa u svojem radu, i to je Božji dar.

14. I znam da sve što Bog èini, èini za stalno. Tome se ništa dodati ne može niti mu se može oduzeti; a Bog èini tako da ga se boje.

15. Što biva, veæ bijaše, i što æe biti, veæ je bilo; a Bog obnavlja što je prohujalo.

16. Još vidim kako pod suncem umjesto pravice vlada nepravda i umjesto pravednika zloèinac.

17. Zato rekoh u sebi: "Bog æe suditi i pravedniku i zloèincu, jer ovdje ima vrijeme za svaku namjeru i èin."

18. Još rekoh u sebi: "Ljudi se ponašaju tako da Bog može pokazati kakvi su uistinu, da su jedni drugima poput zvijeri."

19. Jer zaista, kob ljudi i zvijeri jedna je te ista. Kako ginu oni, tako ginu i one; i dišu jednakim dahom, i èovjek nièim ne nadmašuje zvijer, jer sve je ispraznost.

20. I jedni i drugi odlaze na isto mjesto; svi su postali od praha i u prah se vraæaju.

21. Tko zna da li dah ljudski uzlazi gore, a dah zvijeri silazi dolje k zemlji?

22. Uviðam da èovjeku druge sreæe nema osim radosti u svome djelu, jer to je ljudska sudbina. A tko æe ga dovesti do toga da dozna što æe biti poslije njega?

“Que Maria seja toda a razão da sua existência e o guie ao porto seguro da eterna salvação. Que Ela lhe sirva de doce modelo e inspiração na virtude da santa humildade.” São Padre Pio de Pietrelcina