1. Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek, a laodiceaiakért és mindazokért, akik személyesen nem ismernek,

2. hogy szívükben megerõsödve és a szeretetben egyesülve eljussanak a tökéletes megismerés teljes gazdagságára: Isten titkának, Krisztusnak a megismerésére.

3. Benne rejlik a tudomány és a bölcsesség minden kincse.

4. Ezt azért mondom, hogy senki tetszetõs szavakkal meg ne tévesszen benneteket.

5. Ha testileg távol is, de lélekben köztetek vagyok, s örömmel látom a körötökben uralkodó fegyelmet és rendíthetetlen hiteteket Krisztusban.

6. Mivel tehát elismertétek Krisztus Jézust uratoknak, éljetek is benne.

7. Verjetek benne gyökeret, épüljetek rá és erõsödjetek meg a hitben, ahogy tanultátok, s bõvelkedjetek a hálaadásban.

8. Vigyázzatok, hogy senki félre ne vezessen benneteket bölcselkedéssel és hamis tanítással, ami emberi hagyományokon és világi elemeken alapszik, nem pedig Krisztuson.

9. Mert benne lakik testi formában az istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei.

10. Õ minden fejedelemségnek és hatalmasságnak feje.

11. Benne vagytok körülmetélve, nem kézzel, hanem az érzékies test levetésével, a krisztusi körülmetéléssel.

12. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel, annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki Õt a halálból feltámasztotta.

13. Titeket tehát, akik bûneitek és testi körülmetéletlenségetek következtében halottak voltatok, vele együtt életre keltett. Megbocsátotta minden bûnünket.

14. A követelményeivel ellenünk szóló adóslevelet eltörölte, az útból eltávolította és a keresztre szegezte.

15. Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította õket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk.

16. Senki se ítélkezzék fölöttetek étel-ital miatt, vagy ünnepre, újholdra és szombatra vonatkozó dolgokban.

17. Hiszen ezek csak árnyékai a jövendõnek; a valóság Krisztusban van.

18. Senki ne mondjon benneteket méltatlannak a jutalomra, fõleg az nem, aki alázatoskodásban s az angyalok tiszteletében tetszeleg magának, aki látomásokkal dicsekszik, érzékies gondolkodásában ostobán felfuvalkodik,

19. s elutasítja a Fõt, jóllehet õ tartja és fogja össze az egész testet inakkal és izmokkal, s Isten szerint való növekedésérõl is õ gondoskodik.

20. Ha tehát Krisztussal meghaltatok a világ elemeinek, miért vállaltok magatokra olyan kötöttségeket, mintha még a világban élnétek,

21. hogy tudniillik: "Ne fogd meg, ne ízleld, ne érintsd!"

22. Hiszen ezek mind arra valók, hogy használat közben elpusztuljanak. Csak emberi parancsok és tanítások,

23. amelyek a bölcsesség látszatát keltik az önkényes vallási gyakorlatokkal, az alázatoskodással és az önsanyargatással, de valójában nincs semmi értékük, csak a test kielégítésére szolgálnak.

“Agradeça sempre ao Pai eterno por sua infinita misericórdia”. São Padre Pio de Pietrelcina