1. Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice:

2. da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaæanja, do spoznanja otajstva Božjega - Krista,

3. u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena.

4. To govorim zato da vas tko ne prevari zavodljivim rijeèima.

5. Jer ako sam tijelom nenazoèan, duhom sam ipak s vama: s radošæu promatram vaš red i èvrstoæu vaše vjere u Krista.

6. Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite:

7. ukorijenjeni i nazidani na njemu i uèvršæeni vjerom kako ste pouèeni, obilujte zahvaljivanjem.

8. Pazite da vas tko ne odvuèe mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na "poèela svijeta", a ne na Krista.

9. Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; te ste i vi

10. ispunjeni u njemu, koji je glava svakoga Vrhovništva i Vlasti.

11. U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim - svukoste tijelo puteno - obrezanjem Kristovim:

12. s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih.

13. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupa i neobrezanosti svoga tijela, i vas on oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe,

14. izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ.

15. Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjednièkoj ih povorci s njime vodi.

16. Neka vas dakle nitko ne sudi po jelu ili po piæu, po blagdanima, mlaðacima ili subotama.

17. To je tek sjena onoga što dolazi, a zbiljnost jest - tijelo Kristovo.

18. Nitko neka vas ne podcjenjuje zato što on sam uživa u "poniznosti i štovanju anðela", zadubljuje se u svoja viðenja, bezrazložno se nadima tjelesnom pameæu svojom,

19. a ne drži se Glave, Njega od kojeg sve Tijelo, zglobovima i svezama zbrinuto i povezano, raste rastom Božjim.

20. Ako ste s Kristom umrli za poèela svijeta, zašto se, kao da još u ovom svijetu živite, dajete pod propise:

21. "Ne diraj, ne kušaj, ne dotièi"?

22. Sve æe to uporabom propasti. Uredbe i nauci ljudski!

23. Po samozvanu bogoštovlju, poniznosti i trapljenju tijela sve to doduše slovi kao mudrost, ali nema nikakve vrijednosti, samo zasiæuje tijelo.

“A sua casa deve ser uma escada para o Céu”. São Padre Pio de Pietrelcina