1. Pavao, Silvan i Timotej Crkvi Solunjana u Bogu Ocu našemu i Gospodinu Isusu Kristu.

2. Milost vam i mir od Boga Oca i Gospodina Isusa Krista!

3. Zahvaljivati moramo Bogu uvijek za vas, braæo, kao što dolikuje jer izvanredno raste vaša vjera i množi se ljubav svakoga od vas prema drugima,

4. tako da se mi sami po crkvama Božjim vama ponosimo zbog vaše postojanosti i vjere u svim progonstvima i nevoljama koje podnosite.

5. One su najava pravednog Suda Božjega: da æete se naæi dostojni kraljevstva Božjega za koje i trpite.

6. Jer pravo je da Bog vašim muèiteljima mukom,

7. a vama, muèenima, zajedno s nama spokojem uzvrati kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anðelima svoje moæi,

8. u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanðelju Gospodina našega Isusa.

9. Oni æe biti kažnjeni vjeènom propašæu, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova velièanstva,

10. kada - u onaj Dan - doðe da se proslavi u svojim svetima i da se prodièi u svima koji povjerovaše. Jer povjerovalo se svjedoèanstvu našemu meðu vama.

11. Zato i molimo uvijek za vas da vas Bog uèini dostojnima poziva i snažno dovede do punine svako vaše nastojanje oko dobra i djelo vaše vjere

12. te da se proslavi ime Gospodina našega Isusa u vama i vi u njemu - po milosti Boga našega i Gospodina Isusa Krista.

“Onde há mais sacrifício, há mais generosidade.” São Padre Pio de Pietrelcina