1. Să tresalte de bucurie pustiul şi pământul uscat; să se veselească stepa şi să înflorească precum trandafirul.

2. Va înflori şi se va veseli cu bucurie şi strigăt; i se vor da gloria Libánului, măreţia Carmélului şi a Şarónului. Vor vedea gloria Domnului, măreţia Dumnezeului nostru.

3. „Întăriţi mâinile slăbite şi îndreptaţi genunchii care se clatină!

4. Spuneţi celor slabi de inimă: Fiţi tari şi nu vă temeţi! Iată Dumnezeul vostru! Vine răzbunarea, răsplata lui Dumnezeu! El vine şi vă va mântui”.

5. Atunci se vor deschide ochii orbilor şi urechile surzilor se vor destupa.

6. Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba celui mut va striga de bucurie. Căci vor ţâşni ape în pustiu şi râuri, în stepă.

7. Ţinutul uscat va deveni un lac, iar pământul, însetat; în cuibul unde se adăpostea şacalul, va fi stuf şi papură.

8. Acolo va fi o stradă şi un drum, iar drumul se va numi „Drumul cel Sfânt”: cei impuri nu-l vor străbate, ci va fi un drum pe care [Domnul] va merge, iar nebunul nu se va rătăci.

9. Acolo nu va fi niciun leu şi nici vreun animal feroce: [niciunul] nu va urca şi nu se va găsi acolo. Doar cei răscumpăraţi vor merge.

10. Cei eliberaţi de Domnul se vor întoarce şi vor veni în Sión cu strigăte de bucurie. O veselie fără de sfârşit [va coborî] asupra lor, bucuria şi veselia îi vor urma, iar amărăciunea şi suspinul se vor îndepărta.

“Deus não opera prodígios onde não há fé.” São Padre Pio de Pietrelcina