1. Térj vissza! Térj vissza, Sulammit! Térj vissza, térj vissza, hadd nézzünk meg! Mi az, mit akartok Sulammiton nézni? Tán a körtáncot kettõzött sorokban?

2. Mily szép a lábad a sarudban, fejedelmi leány! Csípõdnek hajlása olyan, mint valami ékszer, amelyet mûvészi kezek készítettek.

3. A köldököd akár egy kerek csésze. Ne hiányozzék a fûszerezett bor se! A hasad olyan, mint a búzarakás, amelyet liliomok kerítenek körül.

4. A két melled, mint a gidák, a gazella ikrei.

5. A nyakad mása elefántcsonttorony, szemed a hesboni tavakhoz hasonlít, a Bat-Rabbim felé vezetõ kapunál. Az orrod olyan, mint a Libanon tornya, amely Damaszkusz felé néz.

6. Fejed, mint a Kármel, s fejeden a haj, mint a bíbor. Királyt tart bilincsben a hajfonatod.

7. Milyen szép vagy és milyen igézetes! Szerelmem, gyönyörûségem!

8. Akár a pálmafa, olyan a termeted, a melleid meg, mint a szõlõfürtök.

9. Elhatároztam: fölmegyek a pálmafára, s megszerzem gyümölcseit. A melleid legyenek szõlõfürtök, a leheleted almaillat,

10. A szád meg a bor a legjavából. Oly simán csúszik le a kedvesem (torkán), szelíden ömlik el az alvók ajakán.

11. Kedvesemé vagyok, utánam vágyódik.

12. Gyere, kedvesem, menjünk ki a mezõre, töltsük az éjszakát (kinn) a tanyákon!

13. Korán reggel menjünk ki a szõlõhegyre, nézzük meg, fakad-e a szõlõ vesszeje. Vajon kifeslettek-e virága bimbói, s a gránátalmafák virágoznak-e már? Ott ajándékozlak meg szerelmemmel.

14. Illatot árasztanak a szerelem almái, sok pompás gyümölcs hever ajtónk elõtt. Frisset is, régit is tettem el neked, kedvesem!

“Cada Missa lhe obtém um grau mais alto de gloria no Céu!” São Padre Pio de Pietrelcina