19. hfanisqhsan kai eiV adou katebhsan kai alloi antanesthsan ant' autwn

“Deus nunca me recusou um pedido”. São Padre Pio de Pietrelcina