Talált 966 Eredmények: svojim

 • Kako uðe u Dom Božji, uze, pojede i svojim pratiocima dade prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko, nego samo sveæenici?" (Evanðelje po Luki 6, 4)

 • "Nego, velim vama koji slušate: Ljubite svoje neprijatelje, dobro èinite svojim mrziteljima, (Evanðelje po Luki 6, 27)

 • Jednako tako, ako dobro èinite svojim dobroèiniteljima, kakvo li vam uzdarje? I grešnici to isto èine. (Evanðelje po Luki 6, 33)

 • A bijaše oko pet tisuæa muškaraca. Nato æe on svojim uèenicima: "Posjedajte ih po skupinama, otprilike po pedeset." (Evanðelje po Luki 9, 14)

 • I neki drugi reèe: "Za tobom æu, Gospodine, ali dopusti mi da se prije oprostim sa svojim ukuæanima." (Evanðelje po Luki 9, 61)

 • Odgovori mu onaj: Ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svoga, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svim umom svojim; i svoga bližnjega kao sebe samoga!" (Evanðelje po Luki 10, 27)

 • Ako ti dakle sve tijelo bude svijetlo, bez djeliæa tame, bit æe posve svijetlo, kao kad te svjetiljka svojim sjajem rasvjetljuje." (Evanðelje po Luki 11, 36)

 • Kad se uto skupilo mnoštvo, tisuæe i tisuæe, te su jedni druge gazili, poèe Isus govoriti najprije svojim uèenicima: "Èuvajte se kvasca farizejskoga, to jest licemjerja. (Evanðelje po Luki 12, 1)

 • "A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što uèiniti. (Evanðelje po Luki 12, 4)

 • Zatim reèe svojim uèenicima: "Zato vam kažem: ne budite zabrinuti za život: što æete jesti; ni za tijelo: u što æete se obuæi. (Evanðelje po Luki 12, 22)

 • Uistinu, kažem vam, postavit æe ga nad svim imanjem svojim." (Evanðelje po Luki 12, 44)

 • Govoraše i svojim uèenicima: "Bijaše neki bogat èovjek koji je imao upravitelja. (Evanðelje po Luki 16, 1)


“Deus é servido apenas quando é servido de acordo com a Sua vontade.” São Padre Pio de Pietrelcina