Talált 3448 Eredmények: kad

 • u ruci drži otvorenu knjižicu. I zakoraèi desnom nogom na more, lijevom na zemlju pa povika iza glasa kao kad lav rièe. (Otkrivenje 10, 2)

 • I kad povika, oglasi se sedam gromova tutnjavom. (Otkrivenje 10, 3)

 • A kad se oglasi sedam gromova, htjedoh pisati, ali zaèujem glas s neba: "Zapeèati to što prozbori sedam gromova! Toga ne piši!" (Otkrivenje 10, 4)

 • Nego - u dane kad se oglasi sedmi anðeo, èim zatrubi, dovršit æe se otajstvo Božje kao što on to navijesti slugama svojim prorocima." (Otkrivenje 10, 7)

 • Uzeh knjižicu iz ruke anðelove i progutah je. I bijaše mi u ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagorèi mi utrobu. (Otkrivenje 10, 10)

 • Oni imaju vlast zakljuèati nebo da ne pada kiša dok prorokuju; imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjednu. (Otkrivenje 11, 6)

 • A kada dovrše svoje svjedoèanstvo, Zvijer koja izlazi iz Bezdana zaratit æe s njima, pobijediti ih i ubiti. (Otkrivenje 11, 7)

 • Kad Zmaj vidje da je zbaèen na zemlju, stade progoniti Ženu koja rodi muškiæa. (Otkrivenje 12, 13)

 • I vidjeh: Žena je pijana od krvi svetih i od krvi svjedoka Isusovih. Kad je vidjeh, èudom se silnim zaèudih. (Otkrivenje 17, 6)

 • "Zvijer koju vidje bijaše i više nije; zamalo izlazi iz Bezdana i ide u propast. I zapanjit æe se pozemljari - oni kojima ime, od postanka svijeta, nije zapisano u knjigu života - kad vide da Zvijer bijaše i više nije, a opet je tu. (Otkrivenje 17, 8)

 • pet ih veæ pade, jedan jest, a jedan još ne doðe: kada doðe, ostati mu je zamalo. (Otkrivenje 17, 10)

 • Koliko se razmetala sjajem i raskoši, toliko joj zadajte muka i jada! Jer u srcu je svome govorila: 'Na prijestolju sjedim kao kraljica i nikad neæu obudovjeti, jad me nikada zadesiti neæe!' (Otkrivenje 18, 7)


“Jesus está com você, e o Cireneu não deixa de ajudar-te a subir o Calvário.” São Padre Pio de Pietrelcina