Talált 267 Eredmények: Vojskama

 • Nek' buèe i bjesne valovi morski, nek' bregovi dršæu od žestine njihove: s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev! (Psalmi 46, 4)

 • s nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev! (Psalmi 46, 8)

 • S nama je Jahve nad Vojskama, naša je utvrda Bog Jakovljev! (Psalmi 46, 12)

 • Što smo èuli, sada vidimo: grad Jahve nad Vojskama, grad Boga našega - Bog ga utvrdi dovijeka. (Psalmi 48, 9)

 • Jahve, Bože nad Vojskama, Bože Izraelov! Preni se, kazni sve pogane, podlacima nemoj se smilovati! (Psalmi 59, 6)

 • Nek' se ne postide zbog mene koji se u te uzdaju, Gospode, Jahve nad Vojskama! Neka se ne posrame zbog mene koji traže tebe, Bože Izraelov! (Psalmi 69, 7)

 • Jahve, Bože nad Vojskama, dokle æeš plamtjeti, premda se moli narod tvoj? (Psalmi 80, 5)

 • Bože nad Vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas! (Psalmi 80, 8)

 • Vrati se, Bože nad Vojskama, pogledaj s neba i vidi, obiði ovaj vinograd: (Psalmi 80, 15)

 • Jahve, Bože nad Vojskama, obnovi nas, razvedri lice svoje i spasi nas! (Psalmi 80, 20)

 • Kako su mili stanovi tvoji, Jahve nad Vojskama! (Psalmi 84, 2)

 • a ja žrtvenike tvoje, Jahve nad Vojskama, Kralju moj i Bože moj! Blaženi koji prebivaju u Domu tvome slaveæ' te bez prestanka! (Psalmi 84, 5)


“O Coração de Jesus não deixará cair no vazio a nossa oração se ela for plena de fé e de confiança.” São Padre Pio de Pietrelcina