Talált 267 Eredmények: Vojskama

  • I gazit æete bezbožnike kao prah pod nogama u dan koji spremam" - govori Jahve nad Vojskama. (Malahija 3, 21)

  • Tako je Izaija i prorekao: Da nam Gospodin nad Vojskama ne ostavi sjeme, ko Sodoma bismo bili i Gomori nalik. (Poslanica Rimljanima 9, 29)

  • Evo: plaæa kosaca vaših njiva - koju im uskratiste - vièe i vapaji žetelaca dopriješe do ušiju Gospoda nad Vojskama. (Jakovljeva poslanica 5, 4)


"Tente percorrer com toda a simplicidade o caminho de Nosso Senhor e não se aflija inutilmente.” São Padre Pio de Pietrelcina