1. Starješine dakle meðu vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajednièar slave koja se ima oèitovati:

2. pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga - ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka, nego oduševljeno;

3. i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada.

4. Pa kad se pojavi Natpastir, primit æete neuveli vijenac slave.

5. Tako i vi, mladiæi, podložite se starješinama; svi se jedni prema drugima pripašite poniznošæu jer Bog se oholima protivi, a poniznima daruje milost.

6. Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.

7. Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.

8. Otrijeznite se! Bdijte! Protivnik vaš, ðavao, kao rièuæi lav obilazi tražeæi koga da proždre.

9. Oprite mu se stameni u vjeri znajuæi da takve iste patnje podnose vaša braæa po svijetu.

10. A Bog svake milosti, koji vas pozva na vjeènu slavu u Kristu, on æe vas, pošto malo potrpite, usavršiti, uèvrstiti, ojaèati, utvrditi.

11. Njemu vlast u vijeke vjekova! Amen.

12. Pišem vam ukratko, po Silvanu, koga smatram bratom vjernim, da vas ohrabrim i posvjedoèim kako je ovo istinska milost Božja. Nje se držite!

13. Pozdravlja vas suizabranica u Babilonu i Marko, sin moj.

14. Pozdravite jedni druge cjelovom ljubavi! Mir svima vama koji ste u Kristu!

“Devo fazer somente a vontade de Deus e, se lhe agrado, o restante não conta.” São Padre Pio de Pietrelcina