1. Uostalom, molite, braæo, za nas da rijeè Gospodnja trèi i proslavlja se kao i u vas

2. i da se oslobodimo nezgodnih i opakih ljudi. Jer nemaju svi vjere!

3. Ali, vjeran je Gospodin koji æe nas uèvrstiti i saèuvati od Zloga.

4. A uzdamo se, u Gospodinu, u vas: da vršite i da æete vršiti ono što vam zapovijedamo.

5. A Gospodin neka upravi srca vaša k ljubavi Božjoj i postojanosti Kristovoj.

6. Zapovijedamo vam, braæo, u ime Gospodina Isusa Krista da se klonite svakoga brata što živi neuredno i ne po predaji koju primiste od nas.

7. Ta sami znate kako nas treba nasljedovati. Jer dok bijasmo meðu vama, nismo živjeli neuredno:

8. nièiji kruh nismo badava jeli, nego smo u trudu i naporu noæu i danju radili da ne bismo opteretili koga od vas.

9. Ne što ne bismo imali prava, nego da vam sebe damo za uzor koji æete nasljedovati.

10. Doista, dok bijasmo u vas, ovo vam zapovijedasmo: Tko neæe da radi, neka i ne jede!

11. A èujemo da neki od vas žive neuredno: ništa ne rade, nego dangube.

12. Takvima zapovijedamo i zaklinjemo ih u Gospodinu Isusu Kristu: neka s mirom rade i svoj kruh jedu.

13. Vama pak, braæo, neka ne dodija èiniti dobro.

14. Ako li se tko ne pokorava našoj rijeèi u ovoj poslanici, zabilježite ga, ne drugujte s njime, da se postidi,

15. ali ga ne smatrajte neprijateljem, nego ga urazumljujte kao brata.

16. A sam Gospodin mira dao vam mir zauvijek i na svaki naèin! Gospodin sa svima vama!

17. Pozdrav mojom rukom, Pavlovom. Ovo je znak u svakoj poslanici: ovako pišem.

18. Milost Gospodina našega Isusa Krista sa svima vama!

“Mesmo a menor transgressão às leis de Deus será levada em conta.” São Padre Pio de Pietrelcina