Gefunden 158 Ergebnisse für: hozzátok

 • Józsue így szólt ahhoz a két emberhez, aki az országot kikémlelte: "Menjetek be a szajha házába, s hozzátok elõ azt az asszonyt azokkal egyetemben, akik hozzá tartoznak, amint megesküdtetek neki." (Józsue könyve 6, 22)

 • Itt a kenyerünk - még meleg volt, amikor házunkban az útra magunkhoz vettük, amikor útra keltünk, hogy hozzátok jöjjünk, s lám, most egészen száraz, szétmorzsolódott. (Józsue könyve 9, 12)

 • Vegyétek hát számba az országot hét részre osztva, aztán hozzátok ide a felosztást, hogy az Úr, a mi Istenünk színe elõtt sorsot vethessek rá nektek. (Józsue könyve 18, 6)

 • Ha elhagyjátok az Urat, hogy az idegenek isteneinek szolgáljatok, õ is rosszul fog bánni veletek, elpusztít benneteket, jóllehet azelõtt jó volt hozzátok." (Józsue könyve 24, 20)

 • Így szóltam hozzátok: Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Ne imádjátok az amoriták isteneit, akiknek a földjén laktok. Ti azonban nem hallgattatok szavamra." (Bírák könyve 6, 10)

 • Õ így válaszolt nekik: "Mit tettem én hozzátok képest? Nem több-e, amit Efraim böngészett, mint amit Abiezer szüretelt? (Bírák könyve 8, 2)

 • Majd azt mondta nekik: "Volna egy kérésem hozzátok: mindegyiktek adjon nekem egy gyûrût a zsákmányból." A legyõzötteknek ugyanis aranygyûrûik voltak, mivel izmaeliták voltak. (Bírák könyve 8, 24)

 • Lám, most itt vagytok mindnyájan, Izrael fiai. Tanácskozzátok meg a dolgot és hozzatok határozatot." (Bírák könyve 20, 7)

 • Erre azt mondta: "Hozzatok ide égõáldozatot és közösségi áldozatot. (Sámuel I. könyve 13, 9)

 • "Keressetek hát nekem egy embert - válaszolta Saul -, aki tud hárfázni, s hozzátok ide." (Sámuel I. könyve 16, 17)

 • Saul azonban újra elküldte embereit, hogy keressék meg Dávidot. Megparancsolta nekik: "Hozzátok ide nekem ágyastul, hadd öljem meg!" (Sámuel I. könyve 19, 15)

 • Erre Achis azt mondta szolgáinak: "Nem látjátok, hogy ez az ember eszelõs? Miért hozzátok hát elém? (Sámuel I. könyve 21, 15)


“A cada vitória sobre o pecado corresponde um grau de glória eterna”. São Padre Pio de Pietrelcina