Gefunden 158 Ergebnisse für: hozzátok

 • Ne hozzatok nekem többé értéktelen ételáldozatot, mert a füstjük utálattal tölt el. Újhold, szombat és ünnepi összejöveteleitek... Hogy tûrjem tovább együtt a vétket és ünnepeteiket? (Izajás könyve 1, 13)

 • hozzatok vizet a szomjazóknak. Ti, Tema földjének lakói, siessetek a menekülõk elé, s adjatok kenyeret nekik. (Izajás könyve 21, 14)

 • De a fõpohárnok azt mondta: "Azt hiszitek, azért küldött ide uram, hogy csak uratokhoz és hozzátok intézzem ezeket a szavakat? Nem, hanem inkább azokhoz az emberekhez küldött, akik ott ülnek a várfalon, és akiknek majd veletek együtt a saját ürüléküket kell enniük és a saját vizeletüket kell inniuk!" (Izajás könyve 36, 12)

 • Majd így rendelkezett Izajás: "Hozzatok ide egy fügés kalácsot, tegyétek rá a daganatra, s meg fog gyógyulni." (Izajás könyve 38, 21)

 • "Hozzátok elõ ügyeteket - mondja az Úr, adjátok elõ érveiteket - így beszél Jákob királya. (Izajás könyve 41, 21)

 • Fejtsétek ki és hozzátok elõ érveiteket, sõt tanácskozzátok meg együtt: Ki hirdette ezt régtõl fogva, s ki mondta meg már jó elõre? Nemde én, az Úr? És rajtam kívül nincsen más; igazságos Isten és Szabadító nincsen rajtam kívül. (Izajás könyve 45, 21)

 • titeket kard élére szánlak, és mindnyájan elhulltok majd az öldöklésben. Mert hívtalak ugyan benneteket, de nem válaszoltatok; szóltam hozzátok, de nem akartatok rám hallgatni. Azt tettétek, ami gonosznak számít a szememben; és ami nekem nem tetszik, azt választottátok. (Izajás könyve 65, 12)

 • Attól a naptól fogva, hogy atyáitok kijöttek Egyiptom földjérõl, mind a mai napig egyfolytában küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat; napról napra küldtem õket. (Jeremiás könyve 7, 25)

 • Halljátok a szót, Izrael háza, amelyet az Úr hozzátok intéz. (Jeremiás könyve 10, 1)

 • Dávid háza! Ezt mondja az Úr: Reggelenként igazságos ítéletet hozzatok, és ragadjátok ki, akit nyomorgatnak, nyomorgatója kezébõl. Mert különben fellobban haragom, mint a tûz, és úgy ég majd, hogy senki el nem oltja. (Jeremiás könyve 21, 12)

 • Ezt mondja az Úr: Hozzatok igazságos ítéletet; szabadítsátok ki a nyomorgatottat nyomorgatója kezébõl; az idegent, az árvát és az özvegyet ne nyomjátok el, óvakodjatok az erõszaktól, s ne ontsatok ártatlan vért ezen a helyen. (Jeremiás könyve 22, 3)

 • valóban az Úr folyton-folyvást küldte hozzátok összes szolgáit, a prófétákat, de nem hallgattátok meg õket, s ügyet se vetettetek rájuk]. (Jeremiás könyve 25, 4)


“Caminhe com alegria e com o coração o mais sincero e aberto que puder. E quando não conseguir manter esta santa alegria, ao menos não perca nunca o valor e a confiança em Deus.” São Padre Pio de Pietrelcina