Gefunden 158 Ergebnisse für: hozzátok

 • és nem figyeltek szolgáimnak, a prófétáknak szavára, akiket folyton-folyvást küldtem hozzátok, de ti soha nem hallgattatok rájuk: (Jeremiás könyve 26, 5)

 • Ne hallgassatok a próféták szavára, akik így beszélnek hozzátok: Nem lesztek Babilon királyának alattvalói; hiszen hazugságot jövendölnek nektek. (Jeremiás könyve 27, 14)

 • Jonadabnak, Rechab fiának azt a parancsát, hogy ne igyanak bort, pontosan megtartják utódai; õsatyjuk parancsának engedelmeskedve valóban mind a mai napig nem isznak bort; ti azonban nem engedelmeskedtek nekem, noha olyan fáradhatatlanul, olyan kitartóan beszéltem hozzátok. (Jeremiás könyve 35, 14)

 • Fáradhatatlanul, újra meg újra elküldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat, hogy hirdessék: Térjen meg mindegyitek gonosz útjáról; változtassátok meg életmódotokat, ne szegõdjetek idegen istenek nyomába és ne szolgáljatok nekik; így majd lakói maradtok ennek az országnak, amelyet nektek és atyáitoknak adtam. De nem nyitottátok meg fületeket és nem hallgattatok rám. (Jeremiás könyve 35, 15)

 • Irgalmas leszek hozzátok, és õt is irgalomra indítom, hogy visszatérhessetek szülõföldetekre. (Jeremiás könyve 42, 12)

 • "Júda maradéka - válaszolt Jeremiás -, ez az Úr szava hozzátok: Ne menjetek Egyiptomba! Értsétek meg jól: ünnepélyesen figyelmeztettelek ma benneteket. (Jeremiás könyve 42, 19)

 • S most, hogy ezt elmondtam nektek, nem hallgattok az Úrnak, a ti Isteneteknek a szavára, aki ezzel az üzenettel küldött hozzátok. (Jeremiás könyve 42, 21)

 • Fáradhatatlanul, újra meg újra küldtem hozzátok szolgáimat, a prófétákat; azért küldtem õket, hogy hirdessék: "Ne kövessetek el ilyen utálatos és az én szememben annyira gyûlöletes dolgot." (Jeremiás könyve 44, 4)

 • Hirtelen bukott el Babilon, összetiporták. Jajgassatok miatta! Sebeire hozzatok balzsamot, hátha meggyógyul. (Jeremiás könyve 51, 8)

 • egy maradék túléli ezt, s kivezetik fiaikat és lányaikat. Ezek elmennek majd hozzátok, hogy lássátok útjaikat és tetteiket, és megvigasztalódjatok a csapások miatt, amikkel Jeruzsálemet sújtottam, s azok miatt, amiket ellene tettem. (Ezekiel könyve 14, 22)

 • Mert nézzétek, hozzátok megyek, felétek fordulok, azért megmûvelnek és bevetnek benneteket. (Ezekiel könyve 36, 9)

 • E napok elmúltával, a nyolcadik napon, és azon túl is mutassák be a papok az oltáron égõáldozataitokat és közösségi áldozataitokat, s én kegyes leszek hozzátok - mondja az Úr, az Isten. (Ezekiel könyve 43, 27)


“O amor nada mais é do que o brilho de Deus nos homens”. São Padre Pio de Pietrelcina