Gefunden 115 Ergebnisse für: Josip

 • Josip mu reèe: "Ovo ti je znaèenje: tri mladice tri su dana. (Knjiga Postanka 40, 12)

 • Kad je glavni pekar vidio kako je Josip dao dobro tumaèenje, reèe mu: "Usnuh da su mi na glavi tri bijele košare. (Knjiga Postanka 40, 16)

 • Josip odgovori: "Ovo je znaèenje: tri košare tri su dana. (Knjiga Postanka 40, 18)

 • a glavnog pekara objesi, kako je Josip protumaèio. (Knjiga Postanka 40, 22)

 • "Ništa ja ne mogu", odgovori Josip faraonu, "nego æe Bog dati pravi odgovor faraonu." (Knjiga Postanka 41, 16)

 • Onda Josip reèe faraonu: "Faraonov je san samo jedan: Bog javlja faraonu što kani uèiniti. (Knjiga Postanka 41, 25)

 • Faraon nazva Josipa "Safenat Paneah", a za ženu mu dade Asenatu, kæer Poti-Fere, sveæenika u Onu. I Josip postade poznat po zemlji egipatskoj. (Knjiga Postanka 41, 45)

 • Josipu je bilo trideset godina kad je stupio u službu faraona, kralja egipatskog. A otišavši Josip ispred faraona, putovao je po svoj zemlji egipatskoj. (Knjiga Postanka 41, 46)

 • Tako Josip nagomila mnogo žita, kao pijeska u moru, pa ga prestade i mjeriti jer mu mjere ne bijaše. (Knjiga Postanka 41, 49)

 • Dok još ne nasta gladna godina, Josip imade dva sina koje mu rodi Asenata, kæi Poti-Fere, sveæenika u Onu. (Knjiga Postanka 41, 50)

 • Prvoroðencu Josip nadjenu ime Manaše, "jer Bog je", reèe, "dao te sam zaboravio svoje teškoæe i svoj oèinski dom." (Knjiga Postanka 41, 51)

 • a primaèe se sedam gladnih godina, kako je Josip prorekao. U svim zemljama bijaše glad, a u svoj zemlji egipatskoj bijaše kruha. (Knjiga Postanka 41, 54)


“Todas as graças que pedimos no nome de Jesus são concedidas pelo Pai eterno.” São Padre Pio de Pietrelcina