Encontrados 661 resultados para: zbog

 • De sada, bogataši, proplaèite i zakukajte zbog nevolja koje æe vas zadesiti! (Jakovljeva poslanica 5, 1)

 • Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog razlièitih kušnja: (Prva Petrova poslanica 1, 6)

 • Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se! (Prva Petrova poslanica 3, 14)

 • Pogrðuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama poèiva. (Prva Petrova poslanica 4, 14)

 • ako li kao kršæanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. (Prva Petrova poslanica 4, 16)

 • Time smo obdareni dragocjenim, najveæim obeæanjima da po njima postanete zajednièari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. (Druga Petrova poslanica 1, 4)

 • Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošæu spoznaje, (Druga Petrova poslanica 1, 5)

 • I mnogi æe se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih æe se kuditi put istine. (Druga Petrova poslanica 2, 2)

 • Kad Jaganjac otvori peti peèat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog rijeèi Božje i zbog svjedoèanstva što ga imahu. (Otkrivenje 6, 9)

 • Pozemljari æe se radovati i veseliti zbog njihove nesreæe i darivati jedan drugoga jer su ta dva proroka zadavala muku pozemljarima. (Otkrivenje 11, 10)

 • i hulili Boga nebeskoga zbog muka i èireva, ali se ne obratiše od djela svojih. (Otkrivenje 16, 11)

 • a iz neba se spusti na ljude tuèa velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuèe jer zlo njezino bijaše silno veliko. (Otkrivenje 16, 21)


“Seja paciente nas aflições que o Senhor lhe manda.” São Padre Pio de Pietrelcina