Encontrados 661 resultados para: zbog

 • osim možda one jedne rijeèi koju doviknuh meðu njima stojeæi: Zbog uskrsnuæa mrtvih sudi mi se danas pred vama!" (Djela apostolska 24, 21)

 • reèe Fest: "Agripa, kralju, i vi svi ovdje s nama nazoèni, gledajte ovoga èovjeka! Zbog njega me sav narod židovski salijetao i u Jeruzalemu i ovdje vièuæi da on ne smije više živjeti. (Djela apostolska 25, 24)

 • I sada stojim pred sudom zbog nade u obeæanje koje Bog dade ocima našim (Djela apostolska 26, 6)

 • Zbog toga me Židovi uhvatiše u Hramu i pokušaše ubiti. (Djela apostolska 26, 21)

 • Pavao nakupi naramak granja i baci na krijes kadli zbog vruæine izaðe zmija i pripije mu se za ruku. (Djela apostolska 28, 3)

 • S toga dakle razloga zamolih vidjeti vas i obratiti vam se jer zbog nade Izraelove nosim ove verige." (Djela apostolska 28, 20)

 • Doista, kako je pisano, ime se Božje zbog vas huli meðu narodima. (Poslanica Rimljanima 2, 24)

 • Jer jedan je Bog: on æe opravdati obrezane zbog vjere i neobrezane po vjeri. (Poslanica Rimljanima 3, 30)

 • Zato - zbog vjere da bude po milosti to obeæanje zajamèeno svemu potomstvu, ne potomstvu samo po Zakonu, nego i po vjeri Abrahama, koji je otac svih nas - (Poslanica Rimljanima 4, 16)

 • Zbog toga, kao što po jednom Èovjeku uðe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeðe smrt... (Poslanica Rimljanima 5, 12)

 • Po ljudsku govorim zbog vaše ljudske slabosti: kao što nekoæ predadoste udove svoje za robove neèistoæi i bezakonju - do bezakonja, tako sada predajte udove svoje za robove pravednosti - do posveæenja. (Poslanica Rimljanima 6, 19)

 • Uistinu, što je bilo nemoguæe Zakonu, jer je zbog tijela onemoæao, Bog je uèinio: poslavši Sina svoga u oblièju grešnoga tijela i s obzirom na grijeh, osudi grijeh u tijelu (Poslanica Rimljanima 8, 3)


“A caridade é o metro com o qual o Senhor nos julgará.” São Padre Pio de Pietrelcina