pronađen 661 Rezultati za: zbog

 • De sada, bogataši, proplaèite i zakukajte zbog nevolja koje æe vas zadesiti! (Jakovljeva poslanica 5, 1)

 • Zbog toga se radujte, makar se sada možda trebalo malo i žalostiti zbog razlièitih kušnja: (Prva Petrova poslanica 1, 6)

 • Nego, morali i trpjeti zbog svoje pravednosti, blago vama! No ne bojte se njihova zastrašivanja i ne plašite se! (Prva Petrova poslanica 3, 14)

 • Pogrðuju li vas zbog imena Kristova, blago vama, jer Duh Slave, Duh Božji u vama poèiva. (Prva Petrova poslanica 4, 14)

 • ako li kao kršæanin, neka se ne stidi, nego slavi Boga zbog tog imena. (Prva Petrova poslanica 4, 16)

 • Time smo obdareni dragocjenim, najveæim obeæanjima da po njima postanete zajednièari božanske naravi umakavši pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. (Druga Petrova poslanica 1, 4)

 • Zbog toga svim marom prionite: vjerom osigurajte krepost, krepošæu spoznaje, (Druga Petrova poslanica 1, 5)

 • I mnogi æe se povesti za njihovim razvratnostima. Zbog njih æe se kuditi put istine. (Druga Petrova poslanica 2, 2)

 • Kad Jaganjac otvori peti peèat, vidjeh pod žrtvenikom duše zaklanih zbog rijeèi Božje i zbog svjedoèanstva što ga imahu. (Otkrivenje 6, 9)

 • Pozemljari æe se radovati i veseliti zbog njihove nesreæe i darivati jedan drugoga jer su ta dva proroka zadavala muku pozemljarima. (Otkrivenje 11, 10)

 • i hulili Boga nebeskoga zbog muka i èireva, ali se ne obratiše od djela svojih. (Otkrivenje 16, 11)

 • a iz neba se spusti na ljude tuèa velika, poput talenta. Ljudi su hulili Boga zbog zla tuèe jer zlo njezino bijaše silno veliko. (Otkrivenje 16, 21)


“O medo excessivo nos faz agir sem amor, mas a confiança excessiva não nos deixa considerar o perigo que vamos enfrentar”. São Padre Pio de Pietrelcina