1. Ti is halottak voltatok vétkeitek és bûneitek következtében,

2. amelyekben azelõtt éltetek a világ szokása szerint, a levegõégben uralkodó fejdelemnek a hatalma alatt. Ez a lélek most a hitetlenség fiaiban dolgozik.

3. Közéjük tartoztunk mi is, amíg testi vágyainkban éltünk, s megtettük, amit a test és az érzékek kívántak. Születésünknél fogva mi is a harag gyermekei voltunk, akárcsak a többi ember.

4. De a végtelenül irgalmas Isten azzal mutatta meg nagy szeretetét irántunk,

5. hogy Krisztussal életre keltett minket, bûneinkben halottakat is - így kegyelembõl kaptátok a megváltást;

6. feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek közé helyezett minket,

7. hogy az eljövendõ korokban Jézus Krisztusban kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bõségét, hozzánk való jóságából.

8. Kegyelembõl részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.

9. Nem tetteiteknek köszönhetitek, hogy senki se dicsekedhessék.

10. Az õ alkotása vagyunk: Krisztus Jézusban jótettekre teremtett minket; ezeket az Isten elõre elrendelte, hogy bennük éljünk.

11. Gondoljatok arra, hogy azelõtt születéseteknél fogva pogányok voltatok. A körülmetéltek, akiknek testét kézzel metélték körül, körülmetéletlennek hívnak benneteket.

12. Abban az idõben Krisztus nélkül éltetek, kívül álltatok Izrael életformáján; a szövetségekbõl s ígéreteibõl idegenként kizárva, remény híján és Isten nélkül éltetek a világban.

13. Most azonban ti, akik "távol" voltatok, Krisztus Jézusban "közel" kerültetek, Krisztus vére árán.

14. Õ, a mi békességünk a kettõt eggyé forrasztotta, és a közéjük emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében,

15. a törvényt ugyanis parancsaival és rendelkezéseivel érvénytelenítette. Mint békeszerzõ, a két népet magában eggyé, új emberré teremtette,

16. és egy testben mind a kettõt kiengesztelte az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte.

17. Eljött, hogy békét hirdessen nektek, a távol levõknek, és békét a közel levõknek.

18. Az õ révén van mindkettõnknek szabad utunk az egy Lélekben az Atyához.

19. Ezért már nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai.

20. Apostolokra és prófétákra alapozott épület vagytok, s a szegletkõ maga Krisztus Jézus.

21. Õ tartja össze az egész épületet, belõle nõ ki az Úr szent temploma.

22. Ti is benne épültök egybe a Lélek közremûködésével az Isten hajlékává.

“Seja perseverante nas orações e nas santas leituras.” São Padre Pio de Pietrelcina