12. Ali Bog reèe Abrahamu: "Nemoj se uznemirivati zbog djeèaka i zbog svoje sluškinje; sve što ti kaže Sara poslušaj, jer æe Izakovo potomstvo tebi ovjekovjeèiti ime.
Visite nossa livraria“E’ na dor que o amor se torna mais forte.” São Padre Pio de Pietrelcina