1. Miért háborognak a nemzetek? A népek miért kovácsolnak hiú terveket?

2. A föld királyai fölkelnek, nagyjai összeesküsznek az Úr ellen és Fölkentje ellen:

3. "Törjük össze bilincsüket, tépjük szét rabláncukat!"

4. Aki az égben lakik, az mosolyog rajtuk, kineveti õket az Úr.

5. De egyszer majd haraggal fordul feléjük, és kemény szót intéz hozzájuk:

6. "Én szenteltem fel Királyomat a Sionon, szent hegyemen."

7. Az Úr végzését hirdetem; Õ így szólt hozzám: "A Fiam vagy, ma adtam neked életet.

8. Kérd tõlem, és örökségül adom neked a népeket, birtokodul a föld határait.

9. Vasvesszõvel verheted õket, és mint a cserépedényt, összetörheted."

10. Nos, királyok, térjetek észre, föld urai, hadd intselek benneteket!

11. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel,

12. csókoljátok meg a lábát rettegéssel! Nehogy fölgerjedjen ellenetek, és elvesszetek az úton, ha hirtelen fellobban haragja. De boldogok mind, akik hozzá menekülnek.

“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se chega ao Paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, caímos”. São Padre Pio de Pietrelcina