1. Dárius király 2. esztendejében, a hatodik hónapban, a hónap elsõ napján az Úr a következõ szózatot intézte Aggeus próféta által Zerubbábelhez, Sealtiel fiához, Júda helytartójához, és Józsuéhez, Jehocadak fiához, a fõpaphoz:

2. Ezt üzeni a Seregek Ura: Ez a nép azt mondja: "Nem jött el még az idõ, hogy újjáépítsük az Úr templomát!"

3. [Ezt a szózatot intézte (hozzájuk) az Úr Aggeus próféta által:]

4. Ugye annak már itt az ideje, hogy kényelmes házakban lakjatok, noha ez a hajlék még romokban hever?

5. Azért most ezt mondja a Seregek Ura: Gondolkozzatok el sorsotokról!

6. Sokat vetettetek, de keveset takarítottatok be, ettetek, de nem laktatok jól, ittatok, de nem lettetek ittasok, ruhát öltöttetek, de nem melegedtetek föl, a napszámos lyukas erszénybe rakta a bérét.

7. Ezt mondja a Seregek Ura: Gondolkozzatok el sorsotokról!

8. Menjetek föl tehát a hegyre, hozzatok fát és építsétek újjá a templomot! Kedvem találom majd benne és megdicsõülök általa - mondja az Úr.

9. Bõ termésre számítottatok, és lám, szûkös lett. Betakarítottátok, de elfújtam. Ugyan miért? - mondja a Seregek Ura. Hajlékom miatt, amely romokban hever - mindegyiketek csak a maga házával törõdik.

10. Ezért nem adta meg az ég az esõt, ezért nem adta meg a föld a termést.

11. Szárazságot bocsátottam a földre, a hegyekre, a búzára, a borra, az olajra és mindenre, amit a föld terem az emberekre, az állatokra és a kéz minden munkájára.

12. Zerubbábel, Sealtiel fia és Józsue, Jehocadak fia, a fõpap és az egész nép hallotta az Úrnak, az õ Istenüknek szavát, és Aggeus próféta beszédét, akit az Úr, az õ Istenük küldött hozzájuk, s a népet elfogta az Úrtól való félelem.

13. Aggeus, az Úr követe így szólt a néphez: "Veletek vagyok!" - mondja az Úr.

14. Az Úr pedig fölkeltette Zerubbábelben, Sealtiel fiában, Júda helytartójában a buzgóságot, és Józsuében, Jehocadak fiában, a fõpapban a buzgóságot, és az egész népben a buzgóságot. El is kezdték a munkát a Seregek Urának, az õ Istenüknek házában.

15. Ez a hatodik hónap huszonnegyedik napján történt.

“Seja grato e beije docemente a mão de Deus. É sempre a mão de um pai que pune porque lhe quer bem” São Padre Pio de Pietrelcina