1. Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola - hogy az Isten választottait a hitre és az igazság megismerésére vezesse, az istenfélelem révén

2. és az örök élet reményében, amelyet az igazmondó Isten õsidõk elõtt megígért,

3. s amikor elérkezett a meghatározott idõ, kinyilatkoztatta tanítását az evangélium hirdetése útján, amelyre üdvözítõ Istenünk rendelkezésébõl megbízást kaptam -

4. Titusznak, a közös hitben szeretett fiának. Kegyelem és békesség Istentõl, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítõnktõl!

5. Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold, ami hiányzik, s a városokba presbitereket rendelj utasításaim szerint.

6. Olyat keress, aki feddhetetlen, és csak egyszer nõsült, akinek gyermekei hisznek, s nem vádolhatók könnyelmû élettel vagy engedetlenséggel.

7. A püspök ugyanis, mint az Isten megbízottja, legyen feddhetetlen, ne legyen önhitt, ingerlékeny, iszákos, erõszakos, kapzsi,

8. hanem legyen vendégszeretõ, jóakaratú, megfontolt, igaz, tisztességes, fegyelmezett.

9. Álljon szilárdan a hiteles tanítás alapján, hogy éppúgy képes legyen az egészséges tanítással buzdítani, mint az ellentmondókat megcáfolni.

10. Akad ugyanis számos elégedetlenkedõ, fecsegõ és ámító ember, fõképp a körülmetéltek sorában.

11. Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak, s aljas haszonlesésbõl ártalmas dolgokat tanítanak.

12. Saját prófétáik közül az egyik már megállapította: "A krétaiak örök hazugok, gonosz fenevadak és falánk naplopók."

13. Ez a tanúság igaz. Ezért intsd õket szigorúan, hogy a hitben erõsek legyenek!

14. Ne hallgassanak zsidó mesékre, és ne kövessék az igazságtól elfordult emberek parancsait.

15. A tisztának minden tiszta, a tisztátalannak és a hitetlennek pedig semmi sem tiszta, mert romlott az értelmük és a lelkiismeretük.

16. Hangoztatják, hogy ismerik az Istent, de tetteikkel megtagadják, mert utálatra méltók, konokok, semmi jóra nem képesek.


“Ouço interiormente uma voz que constantemente me diz: Santifique-se e santifique!” São Padre Pio de Pietrelcina