1. Én, "az Öreg", kedves Gájuszomnak, akit az Igazságban szeretek.

2. Kedvesem, kívánom, hogy minden sikerüljön neked és egészséges légy testben is, lélekben is.

3. Nagyon örültem, amikor testvérek érkeztek, és tanúsították, hogy igaz vagy, s az igazság útján jársz.

4. Nincs nagyobb örömöm, mint amikor hallom, hogy gyermekeim az igazság útján járnak.

5. Kedvesem, te helyes magatartást tanúsítasz a testvérek iránt, kivált az idegenek iránt.

6. Ez bizonyítja szeretetedet az egyház színe elõtt; jól teszed, ha ezentúl is Istenhez méltó útravalóval bocsátod õket útnak.

7. Mert az õ nevéért keltek útra, s a pogányoktól nem fogadtak el semmit.

8. Ezért ezeket az embereket nekünk kell befogadnunk, hogy munkatársaik legyünk az Igazság szolgálatában.

9. Írtam valamit az egyháznak, de Diotrefesz vezetésre törekszik, nem fogad el minket.

10. Ezért ha majd megérkezem, szóba hozom viselt dolgait, hogy mindent összefecseg rólunk. Sõt még ezzel sem elégszik meg, hanem egyfelõl nem fogadja be a testvéreket, másfelõl azokat, akik erre hajlandók volnának, megakadályozza benne, és kitiltja az egyházból.

11. Kedvesem, ne a rosszat utánozd, hanem a jót. Aki a jót teszi, az Istentõl van, aki a rosszat teszi, az nem látta az Istent.

12. Demetriusz mellett mindenki, még maga az Igazság is bizonyságot tesz; mi is tanúskodunk, és te tudod, hogy igaz a tanúságunk.

13. Még sok mindent tudnék neked írni, de nem akarom neked tintával és nádtollal írni.

14. Remélem, hogy rövidesen látlak, és akkor élõszóval beszélgetünk.

15. Béke veled! Üdvözölnek barátaid. Üdvözöld barátainkat, név szerint.

“O Senhor sempre orienta e chama; mas não se quer segui-lo e responder-lhe, pois só se vê os próprios interesses. Às vezes, pelo fato de se ouvir sempre a Sua voz, ninguém mais se apercebe dela; mas o Senhor ilumina e chama. São os homens que se colocam na posição de não conseguir mais escutar.” São Padre Pio de Pietrelcina