65. θʹ τηθ χρηστότητα ἐποίησας μετὰ τοῦ δούλου σου κύριε κατὰ τὸν λόγον σου

“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina