Talált 1320 Eredmények: kako

 • Uto Jakov dozna kako Labanovi sinovi govore: "Sve dobro našega oca uze Jakov; i od onoga što bi moralo pripasti našem ocu namaknuo je sve ono bogatstvo." (Knjiga Postanka 31, 1)

 • Nato ga onaj zapita: "Kako ti je ime?" Odgovori: "Jakov." (Knjiga Postanka 32, 28)

 • Zato prihvati moj dar što sam ti ga donio; Bog mi je bio sklon te imam svega." Kako ga je uporno nagovarao, Ezav prihvati. (Knjiga Postanka 33, 11)

 • Jakov sazna da je Šekem obešèastio njegovu kæer Dinu. Ali kako su njegovi sinovi bili uz blago na polju, Jakov nije poduzimao ništa dok oni ne doðu. (Knjiga Postanka 34, 5)

 • Kako njegova braæa opaze da ga njihov otac voli više od svih drugih svojih sinova, zamrze ga toliko da mu nisu mogli ni prijaznu rijeè progovoriti. (Knjiga Postanka 37, 4)

 • Potom æe mu otac: "Hajde i vidi kako su ti braæa i stoka pa mi javi." Tako ga otpremi iz doline Hebrona, i on stigne u Šekem. (Knjiga Postanka 37, 14)

 • Potom sjednu da ruèaju. Kako podignu svoje oèi, opaze povorku Jišmaelaca gdje dolazi iz Gileada. Deve su im nosile mirodije, balzam i mirisavu smolu da ih preprodaju u Egipat. (Knjiga Postanka 37, 25)

 • On u ovoj kuæi nema više vlasti negoli ja i ništa mi ne krati, osim tebe, jer si njegova žena. Pa kako bih ja mogao uèiniti tako veliku opaèinu i sagriješiti protiv Boga!" (Knjiga Postanka 39, 9)

 • Jednog dana Josip uðe u kuæu na posao. Kako nikog od služinèadi nije bilo u kuæi, (Knjiga Postanka 39, 11)

 • A èim je èuo kako vièem, ostavi svoj ogrtaè pokraj mene i pobježe van." (Knjiga Postanka 39, 15)

 • Ali èim je èuo kako vièem, ostavi svoj ogrtaè pokraj mene i pobježe van." (Knjiga Postanka 39, 18)

 • Kako sam u ruci držao faraonov pehar, uzmem grožða, istiještim ga u faraonov pehar, a onda stavim pehar u faraonovu ruku." (Knjiga Postanka 40, 11)


“A pessoa que nunca medita é como alguém que nunca se olha no espelho e, assim, não se cuida e sai desarrumada. A pessoa que medita e dirige seus pensamentos a Deus, que é o espelho de sua alma, procura conhecer seus defeitos, tenta corrigi-los, modera seus impulsos e põe em ordem sua consciência.” São Padre Pio de Pietrelcina