Talált 1386 Eredmények: joj

 • Ako izbije zub svome robu - ili svojoj ropkinji - neka ga oslobodi zbog zuba." (Knjiga Izlaska 21, 27)

 • "Tko opustoši njivu ili vinograd pustivši svoju stoku da obrsti tuðe, neka nadoknadi onim što najbolje naðe na svojoj njivi i u svome vinogradu. (Knjiga Izlaska 22, 4)

 • Za svaki prekršaj pronevjere - radilo se o goveèetu, magaretu, sitnoj stoci, odjeæi ili bilo kojoj izgubljenoj stvari za koju se ustvrdi: to je ono! - treba spor iznijeti pred Boga. Onaj koga Bog proglasi krivim neka plati dvostruko drugome. (Knjiga Izlaska 22, 8)

 • Kad tko posudi živinu na izor od svoga susjeda, pa se ona osakati ili ugine dok joj vlasnik nije bio s njom, neka plati odštetu. (Knjiga Izlaska 22, 13)

 • a sedme je godine pusti da poèiva neobraðena. Neka se s nje hrani sirotinja tvoga naroda, a što njoj ostane, neka pojede poljska živina. Radi tako i sa svojim vinogradom i svojim maslinikom. (Knjiga Izlaska 23, 11)

 • U tvojoj zemlji neæe biti pometkinje; ja æu uèiniti punim broj tvojih dana. (Knjiga Izlaska 23, 26)

 • Neka ne ostanu u tvojoj zemlji da te ne navode na grijeh protiv mene. Ako bi štovao njihove kumire, to bi ti bila stupica." (Knjiga Izlaska 23, 33)

 • Dužina svake zavjese neka je dvadeset i osam lakata, neka joj je širina èetiri lakta. Sve zavjese neka su iste mjere. (Knjiga Izlaska 26, 2)

 • Na stražnjoj strani Prebivališta, sa zapada, postavi šest trenica. (Knjiga Izlaska 26, 22)

 • "Napravi zavjesu od ljubièastog, crvenog i tamnocrvenog prediva i prepredenog lana. Neka su na njoj izvezeni kerubini. (Knjiga Izlaska 26, 31)

 • "Napravi potom jednu ploèu od èistoga zlata i na njoj ureži, kao što se urezuje na peèatnom prstenu: 'Jahvi posveæen'. (Knjiga Izlaska 28, 36)

 • Držite, dakle, subotu, jer je ona za vas sveta. Tko je oskvrne neka se pogubi; tko bude u njoj radio ikakav posao neka se odstrani iz svoga naroda. (Knjiga Izlaska 31, 14)


“Deus quer que as suas misérias sejam o trono da Sua misericórdia.” São Padre Pio de Pietrelcina