Talált 183 Eredmények: grijeh

  • Tko èini grijeh, od ðavla je jer ðavao griješi od poèetka. Zato se pojavi Sin Božji: da razori djela ðavolska. (Prva Ivanova poslanica 3, 8)

  • Vidi li tko brata svojega gdje èini grijeh koji nije na smrt, neka ište i dat æe mu život - onima koji èine grijeh što nije na smrt. Ima grijeh što je na smrt; za nj ne velim da moli. (Prva Ivanova poslanica 5, 16)

  • Svaka je nepravda grijeh. A postoji grijeh koji nije na smrt. (Prva Ivanova poslanica 5, 17)


“Que Jesus reine sempre soberano no seu coração e o faça cada vez mais digno de seus divinos dons.” São Padre Pio de Pietrelcina