Talált 558 Eredmények: gdje

 • Delila upita Samsona: "Kaži mi gdje stoji tvoja velika snaga i èime bi se mogao svezati i svladati." (Knjiga o sucima 16, 6)

 • Delila mu reèe: "Kako možeš reæi da me ljubiš kad tvoje srce nije sa mnom? Triput si me veæ prevario i nisi mi kazao gdje je tvoja velika snaga." (Knjiga o sucima 16, 15)

 • Ali kosa gdje mu je obrijaše poène opet rasti. (Knjiga o sucima 16, 22)

 • U ono vrijeme ne bijaše kralja u Izraelu. Tada je Danovo pleme tražilo zemljište gdje da se naseli, jer mu do toga dana nije dopalo zemljište meðu Izraelovim plemenima. (Knjiga o sucima 18, 1)

 • Još reèe sluzi: "Hajde, požurimo se da stignemo u koje od tih mjesta gdje æemo prenoæiti, u Gibeu ili Ramu." (Knjiga o sucima 19, 13)

 • Pred zoru žena doðe i pade na ulaz kuæe onog èovjeka gdje je bio njen gospodar i ležala je ondje dok se nije razdanilo. (Knjiga o sucima 19, 26)

 • Tada se vojska Izraelovih sinova ohrabri i nanovo svrsta u bojni red na istome mjestu gdje se svrstala prvog dana. (Knjiga o sucima 20, 23)

 • Ode, dakle, ona iz mjesta gdje je živjela, a s njome i njezine snahe; krenuše na put da se vrate u zemlju Judinu. (Knjiga o Ruti 1, 7)

 • A Ruta joj odgovori: "Nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe: jer kamo ti ideš, idem i ja i gdje se ti nastaniš, nastanit æu se i ja; tvoj narod moj je narod i tvoj Bog moj je Bog. (Knjiga o Ruti 1, 16)

 • Gdje ti umreš, umrijet æu i ja, gdje tebe pokopaju, pokopat æe i mene. Neka mi Jahve uzvrati svakim zlom i nevoljom ako me što drugo, osim smrti, rastavi od tebe." (Knjiga o Ruti 1, 17)

 • Videæi gdje je tvrdo naumila da ide s njom, prestade je odvraæati. (Knjiga o Ruti 1, 18)

 • Svekrva je upita: "Gdje si pabirèila danas? Gdje si radila? Neka je blagoslovljen onaj koji je pogledao na te!" Onda ona pripovjedi svekrvi kod koga je radila i reèe: "Èovjek u koga sam danas radila zove se Boaz." (Knjiga o Ruti 2, 19)


“Deus ama quem segue o caminho da virtude.” São Padre Pio de Pietrelcina