Talált 88 Eredmények: Samuel

 • Ana zatrudnje i, kad bi vrijeme, rodi sina koga nazva imenom Samuel, "jer sam ga", reèe, "izmolila od Jahve". (Prva knjiga o Samuelu 1, 20)

 • A Samuel služaše pred Jahvom, još dijete u opleæku lanenom. (Prva knjiga o Samuelu 2, 18)

 • Jahve pohodi Anu i ona zatrudnje i rodi još tri sina i dvije kæeri. A mladi je Samuel rastao pred Jahvom. (Prva knjiga o Samuelu 2, 21)

 • A mladi je Samuel sve više rastao u dobi i mudrosti i pred Jahvom i pred ljudima. (Prva knjiga o Samuelu 2, 26)

 • Mladi je Samuel služio Jahvi pod nadzorom Elijevim; u ono vrijeme Jahve je izrijetka govorio ljudima, a viðenja nisu bila èesta. (Prva knjiga o Samuelu 3, 1)

 • svijeænjak Božji još ne bijaše ugašen i Samuel je spavao u svetištu Jahvinu, ondje gdje je bio Kovèeg Božji. (Prva knjiga o Samuelu 3, 3)

 • I Jahve opet zovnu: "Samuele! Samuele!" Samuel usta, ode k Eliju i reèe: "Evo me! Ti si me zvao!" A Eli odgovori: "Ja te nisam zvao, sine! Vrati se i spavaj!" (Prva knjiga o Samuelu 3, 6)

 • Samuel još nije poznavao Jahve i još mu nikada ne bijaše objavljena rijeè Jahvina. (Prva knjiga o Samuelu 3, 7)

 • Zato reèe Samuelu: "Idi i lezi; a ako te zovne, ti reci: 'Govori, sluga tvoj sluša.'" I Samuel ode i leže na svoje mjesto. (Prva knjiga o Samuelu 3, 9)

 • I doðe Jahve i stade i zovnu kao prije: "Samuele! Samuele!" A Samuel odgovori: "Govori, sluga tvoj sluša." (Prva knjiga o Samuelu 3, 10)

 • Samuel je spavao do jutra, a onda otvori vrata Doma Jahvina. Samuel se bojao kazati viðenje Eliju. (Prva knjiga o Samuelu 3, 15)

 • Nato mu Samuel pripovjedi sve i ništa ne zataji od njega. A Eli reèe: "On je Jahve, neka èini što je dobro u oèima njegovim!" (Prva knjiga o Samuelu 3, 18)


“Há alegrias tão sublimes e dores tão profundas que não se consegue exprimir com palavras. O silêncio é o último recurso da alma, quando ela está inefavelmente feliz ou extremamente oprimida!” São Padre Pio de Pietrelcina