Talált 126 Eredmények: Kristu

 • "Što mislite o Kristu? Èiji je on sin?" Kažu mu: "Davidov." (Evanðelje po Mateju 22, 42)

 • Uistinu, Zakon bijaše dan po Mojsiju, a milost i istina nasta po Isusu Kristu. (Evanðelje po Ivanu 1, 17)

 • Rijeè posla sinovima Izraelovim navješæujuæi im evanðelje: mir po Isusu Kristu; on je Gospodar sviju. (Djela apostolska 10, 36)

 • propovijedao kraljevstvo Božje i nauèavao o Gospodinu Isusu Kristu sa svom slobodom, nesmetano. (Djela apostolska 28, 31)

 • postavljenu Sinom Božjim, u snazi, po Duhu posvetitelju uskrsnuæem od mrtvih, o Isusu Kristu, Gospodinu našemu, (Poslanica Rimljanima 1, 4)

 • Ponajprije zahvaljujem Bogu mojemu po Isusu Kristu za sve vas: što se vaša vjera navješæuje po svem svijetu. (Poslanica Rimljanima 1, 8)

 • To æe se oèitovati na Dan u koji æe, po mojem evanðelju, Bog po Isusu Kristu suditi ono što je skriveno u ljudima. (Poslanica Rimljanima 2, 16)

 • opravdani su besplatno, njegovom milošæu po otkupljenju u Kristu Isusu. (Poslanica Rimljanima 3, 24)

 • Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. (Poslanica Rimljanima 5, 1)

 • I ne samo to! Dièimo se u Bogu po Gospodinu našemu Isusu Kristu po kojem zadobismo pomirenje. (Poslanica Rimljanima 5, 11)

 • Ali s darom nije kao s grijehom. Jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom èovjeku, Isusu Kristu. (Poslanica Rimljanima 5, 15)

 • Uistinu, ako grijehom jednoga smrt zakraljeva - po jednome, mnogo æe više oni koji primaju izobilje milosti i dara pravednosti kraljevati u životu - po Jednome, Isusu Kristu. (Poslanica Rimljanima 5, 17)


“Mantenha-se sempre muito unido à Igreja Católica, pois somente ela pode lhe dar a verdadeira paz, porque somente ela possui Jesus Sacramentado que é o verdadeiro príncipe da paz.” São Padre Pio de Pietrelcina