Talált 3449 Eredmények: Kad

 • To je postanak neba i zemlje, tako su stvarani. Kad je Jahve, Bog, sazdao nebo i zemlju, (Knjiga Postanka 2, 4)

 • Nato èovjek reèe: "Gle, evo kosti od mojih kostiju, mesa od mesa mojega! Ženom neka se zove, od èovjeka kad je uzeta!" (Knjiga Postanka 2, 23)

 • Nego, zna Bog: onog dana kad budete s njega jeli, otvorit æe vam se oèi, i vi æete biti kao bogovi koji razluèuju dobro i zlo." (Knjiga Postanka 3, 5)

 • Nato Jahve, Bog, reèe zmiji: "Kad si to uèinila, prokleta bila meðu svim životinjama i svom zvjeradi divljom! Po trbuhu svome puzat æeš i zemlju jesti sveg života svog! (Knjiga Postanka 3, 14)

 • Ovo je povijest Adamova roda. Kad je Bog stvorio èovjeka, napravio ga je na priliku svoju; (Knjiga Postanka 5, 1)

 • stvorio je muško i žensko. A kad ih je stvorio, blagoslovi ih i nazva - èovjek. (Knjiga Postanka 5, 2)

 • Kad je Adamu bilo sto i trideset godina, rodi mu se sin njemu slièan, na njegovu sliku; nadjenu mu ime Šet. (Knjiga Postanka 5, 3)

 • Kad je Šetu bilo sto i pet godina, rodi mu se Enoš. (Knjiga Postanka 5, 6)

 • Kad je Enošu bilo devedeset godina, rodi mu se Kenan. (Knjiga Postanka 5, 9)

 • Kad je Kenanu bilo sedamdeset godina, rodi mu se Mahalalel. (Knjiga Postanka 5, 12)

 • Kad je Mahalalelu bilo šezdeset i pet godina, rodi mu se Jered. (Knjiga Postanka 5, 15)

 • Kad je Jeredu bilo sto šezdeset i dvije godine, rodi mu se Henok. (Knjiga Postanka 5, 18)


“Para que se preocupar com o caminho pelo qual Jesus quer que você chegue à pátria celeste – pelo deserto ou pelo campo – quando tanto por um como por outro se chegará da mesma forma à beatitude eterna?” São Padre Pio de Pietrelcina