Talált 538 Eredmények: Isus

 • Pouku u mudrosti i znanosti zapisao je u knjigu ovu Isus, sin Sirahov, Eleazar, iz Jeruzalema, koji je kao kišu izlio mudrost svojeg srca. (Knjiga Sirahova 50, 27)

 • veæ treba da rijeèju i perom koriste i drugim ljudima, te se moj djed Isus, posvetivši se ustrajnom èitanju Zakona, Proroka (Baruh 6, 5)

 • Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist. (Evanðelje po Mateju 1, 16)

 • Rodit æe sina, a ti æeš mu nadjenuti ime Isus jer æe on spasiti narod svoj od grijeha njegovih." (Evanðelje po Mateju 1, 21)

 • I ne upozna je dok ne rodi sina. I nadjenu mu ime Isus. (Evanðelje po Mateju 1, 25)

 • Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu (Evanðelje po Mateju 2, 1)

 • Tada doðe Isus iz Galileje na Jordan Ivanu da ga on krsti. (Evanðelje po Mateju 3, 13)

 • Ali mu Isus odgovori: "Pusti sada! Ta dolikuje nam da tako ispunimo svu pravednost!" Tada mu popusti. (Evanðelje po Mateju 3, 15)

 • Odmah nakon krštenja izaðe Isus iz vode. I gle! Otvoriše se nebesa i ugleda Duha Božjega gdje silazi kao golub i spušta se na nj. (Evanðelje po Mateju 3, 16)

 • Isus mu kaza: "Pisano je takoðer: Ne iskušavaj Gospodina, Boga svojega!" (Evanðelje po Mateju 4, 7)

 • Tada mu reèe Isus: "Odlazi, Sotono! Ta pisano je: Gospodinu, Bogu svom se klanjaj i njemu jedinom služi!" (Evanðelje po Mateju 4, 10)

 • Otada je Isus poèeo propovijedati: "Obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko!" (Evanðelje po Mateju 4, 17)


“Amar significa dar aos outros – especialmente a quem precisa e a quem sofre – o que de melhor temos em nós mesmos e de nós mesmos; e de dá-lo sorridentes e felizes, renunciando ao nosso egoísmo, à nossa alegria, ao nosso prazer e ao nosso orgulho”. São Padre Pio de Pietrelcina