Talált 308 Eredmények: Djela

 • Tada anðeo pozva njih dvojicu u stranu i reèe im: "Blagoslivljajte Boga, hvalite ga i velièajte, hvalite ga pred svim živima zbog onoga što je za vas uèinio. Lijepo je hvaliti Boga i uznositi ime njegovo; bogobojazno razglašavati djela njegova. (Tobija 12, 6)

 • Lijepo je èuvati tajnu kraljevu, ali je slavno otkrivati djela Božja. Èinite dobro, i neæe vas zlo snaæi. (Tobija 12, 7)

 • Neæu vam sakriti ništa: kazah veæ da je lijepo èuvati tajnu kraljevu, ali je slavno otkrivanje Božjih djela. (Tobija 12, 11)

 • Onda oni ustadoše, ali ga više ne vidješe. Hvalili su velika i èudesna djela Božja i pripovijedali kako im se ukazao anðeo Gospodnji. (Tobija 12, 21)

 • On nas kažnjava zbog naših zlih djela, ali æe se opet smilovati na nas i sabrati nas iz svih naroda meðu koje smo razasuti. (Tobija 13, 5)

 • tako neka kazuju svi i hvale ga u Jeruzalemu! Jeruzaleme, grade sveti! On æe te kazniti zbog djela sinova tvojih, ali æe se opet smilovati sinovima pravednih. (Tobija 13, 10)

 • Sva djela njegove moæi i hrabrosti, a tako i izvještaj o uzdignuæu Mordokaja koga je kralj uzvisio, zapisani su u Ljetopisima kraljeva Medije i Perzije: (Estera 10, 2)

 • Nedokuèiva on djela silna stvori, èudesa koja se izbrojit' ne mogu. (Knjiga o Jobu 5, 9)

 • Tvorac on je djela silnih, nepojmljivih èudesa koja se izbrojit' ne mogu. (Knjiga o Jobu 9, 10)

 • Zvao bi me, a ja bih se odazvao: zaželio si se djela svojih ruku. (Knjiga o Jobu 14, 15)

 • Sve to samo djeliæ je djela njegovih, od kojih tek slabu jeku mi èujemo. Ali tko æe shvatit' grom njegove moæi?" (Knjiga o Jobu 26, 14)

 • da ga od djela njegovih odvrati, da u èovjeku obori oholost, (Knjiga o Jobu 33, 17)


“Nunca vá se deitar sem antes examinar a sua consciência sobre o dia que passou. Enderece todos os seus pensamentos a Deus, consagre-lhe todo o seu ser e também todos os seus irmãos. Ofereça à glória de Deus o repouso que você vai iniciar e não esqueça do seu Anjo da Guarda que está sempre com você.” São Padre Pio de Pietrelcina