Talált 256 Eredmények: Bože

 • Jahve, Bože nad Vojskama, èuj molitvu moju, poslušaj, Bože Jakovljev! (Psalmi 84, 9)

 • Pogledaj, štite naš, Bože, pogledaj lice pomazanika svoga! (Psalmi 84, 10)

 • Obnovi nas, Bože, Spasitelju naš, i odbaci zlovolju prema nama! (Psalmi 85, 5)

 • Hvalit æu te, Gospode, Bože moj, svim srcem svojim, slavit æu ime tvoje dovijeka, (Psalmi 86, 12)

 • O Bože, oholice se digoše na me, mnoštvo silnika život mi vreba i nemaju tebe pred oèima. (Psalmi 86, 14)

 • No ti si, Gospode Bože, milosrdan i blag, spor na srdžbu - sama ljubav i vjernost. (Psalmi 86, 15)

 • Jahve, Bože moj, vapijem danju, a noæu narièem pred tobom. (Psalmi 88, 2)

 • Jahve, Bože nad Vojskama, tko je kao ti? Silan si, Jahve, i vjernost te okružuje. (Psalmi 89, 9)

 • On æe me zvati: 'Oèe moj! Bože moj i hridi spasa mojega.' (Psalmi 89, 27)

 • Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi! (Psalmi 90, 2)

 • reci Jahvi: "Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!" (Psalmi 91, 2)

 • Bože osvetnièe, Jahve, Bože osvetnièe, pokaži se. (Psalmi 94, 1)


“Todas as percepções humanas, de onde quer que venham, incluem o bem e o mal. É necessário saber determinar e assimilar todo o bem e oferecê-lo a Deus, e eliminar todo o mal.” São Padre Pio de Pietrelcina