Talált 3322 Eredmények: æu

  • I vidjeh prijestolja - onima što sjedoše na njih dano je suditi - i duše pogubljenih zbog svjedoèanstva Isusova i zbog Rijeèi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na èela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuæu godina. (Otkrivenje 20, 4)

  • Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuæu godina. To je ono prvo uskrsnuæe. (Otkrivenje 20, 5)

  • Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuæa! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni æe biti sveæenici Božji i Kristovi i s njime æe kraljevati tisuæu godina. (Otkrivenje 20, 6)

  • A kad se navrši tisuæu godina, Sotona æe iz svoga zatvora biti pušten: (Otkrivenje 20, 7)

  • A njihov zavodnik, Ðavao, baèen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje æe se muèiti danju i noæu u vijeke vjekova. (Otkrivenje 20, 10)

  • I još mi reèe: "Svršeno je! Ja sam Alfa i Omega, Poèetak i Svršetak! Ja æu žednomu dati s izvora vode života zabadava. (Otkrivenje 21, 6)

  • To æe biti baština pobjednikova. I ja æu njemu biti Bog, a on meni sin. (Otkrivenje 21, 7)

  • I doðe jedan od sedam anðela što imaju sedam èaša punih zala konaènih te progovori sa mnom: "Doði, pokazat æu ti Zaruènicu, Ženu Jaganjèevu!" (Otkrivenje 21, 9)

  • Nepravednik neka samo i dalje èini nepravdu! Okaljan neka se i dalje kalja! Pravednik neka i dalje živi pravedno! Svet neka se i dalje posveæuje!" (Otkrivenje 22, 11)

  • "Evo, dolazim ubrzo i plaæa moja sa mnom: naplatit æu svakom po njegovu djelu!" (Otkrivenje 22, 12)


Por que a tentação passada deixa na alma uma certa perturbação? perguntou um penitente a Padre Pio. Ele respondeu: “Você já presenciou um tremor de terra? Quando tudo estremece a sua volta, você também é sacudido; no entanto, não necessariamente fica enterrado nos destroços!” São Padre Pio de Pietrelcina